atlas-roslin.pl
Div.Bryophyta (mszaki) » Div.Bryophyta » Cl.Bryopsida » Ord.Bryales » Fam.Aulacomniaceae » Aulacomnium »

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr.

próchniczek błotny, mochwian błotny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Aulacomnium palustre (próchniczek błotny)
08.11.2019, Kamieniec k. Szumiradu; copyright © by Marek Snowarski XL
Aulacomnium palustre (próchniczek błotny)
Aulacomnium palustre (próchniczek błotny)
Aulacomnium palustre (próchniczek błotny)
XL
Aulacomnium palustre (próchniczek błotny)
Aulacomnium palustre (próchniczek błotny)
XL
listek
Aulacomnium palustre (próchniczek błotny)
Aulacomnium palustre (próchniczek błotny)
XL
Aulacomnium palustre (próchniczek błotny)
Aulacomnium palustre (próchniczek błotny)
XL
listek
Aulacomnium palustre (próchniczek błotny)
Aulacomnium palustre (próchniczek błotny)
rizoidy
Aulacomnium palustre (próchniczek błotny)
Aulacomnium palustre (próchniczek błotny)
XL
listek
Aulacomnium palustre (próchniczek błotny)
cechy diagnostyczne w kluczu:Aulacomnium (próchniczek)kl 10138

występowanie

Mszaki.[360]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.86 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Aulacomnium palustre (próchniczek błotny)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110705.2.pkob - Aulacomnium palustre (próchniczek błotny); Kotlina Zasiecka
110705-2
leg. Piotr Kobierski
/Kotlina Zasiecka/ #1
znalezisko 00010000.8.jmak - Aulacomnium palustre (próchniczek błotny); Malachin, pomorskie
8
leg. Jarosław Makowski
/Malachin, pomorskie/ #18
znalezisko 20191108.10.19 - Aulacomnium palustre (próchniczek błotny); Kamieniec k. Szumiradu
191108-10
leg. Marek Snowarski
/Kamieniec k. Szumiradu/ #16