atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Scirpetum silvatici Ralski 1931

zespół sitowia leśnego
Scirpetum sylvatici anonim
Scirpetum silvatici
21.06.2007 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Scirpetum silvatici

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Scirpetum silvatici

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Scirpetum silvatici

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)