atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Lysimachio vulgaris-Filipenduletum Bal.-Tul. 1978

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Lysimachio vulgaris-Filipenduletum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Lysimachio vulgaris-Filipenduletum

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Lysimachio vulgaris-Filipenduletum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Lysimachio vulgaris-Filipenduletum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)