atlas-roslin.pl

(związek) All.Alopecurion pratensis Pass. 1964

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Alopecurion pratensis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Alopecurion pratensis

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Alopecurion pratensis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Alopecurion pratensis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Alopecurion pratensis

  Ass.Alopecuretum pratensis