atlas-roslin.pl

(związek) All.Caricion davallianae Klika 1934

eutroficzne młaki niskoturzycowe

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Caricion davallianae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Caricion davallianae — ChO.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Caricion davallianae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)