atlas-roslin.pl

(związek) All.Caricion davallianaeKlika 1934[14][229] [🔉 ka·ri·ci·on da·wal·li·a·nē]

eutroficzne młaki niskoturzycowe · torfowiska węgalnowe
Caricion fuscaeW. Koch 1926 p.p.[229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Zbiorowiska mezotroficznych i eutroficznych torfowisk niskich tworzące się w miejscach wysięku wód gruntowych lub źródliskowych bogatych w związki wapnia, a także powolnego przepływu wód gruntowych tego typu. Źródłem związków wapnia w wodach gruntowych mogą być skały wapienne, a na terenach nizinnych, w krajobrazie polodowcowym, utwory bogatsze w węglan wapnia (np. margliste gliny), niecki z zalegającą kredą jeziorną. Także roślinność wysięków i źródlisk tworzących formacje wapienne typu trawertynu[548].

space

Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟢oba źródła; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟣(+)inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Caricion davallianae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (ChAll.) All.Caricion davallianae — ChO.[14]

Bryum pseudotriquetrum (prątnik nabrzmiały)
🟡 
ChAll.
Bryum pseudotriquetrum (prątnik nabrzmiały) [diagnostyczny w obrębie danej formacji]
🟡 
ChAll.
Campylium polygamum (złocieniec mieszanopłciowy)
Campylium stellatum (złocieniec gwiazdkowaty)
🟡 
ChO.ChAll.
Campylium stellatum (złocieniec gwiazdkowaty)
Carex davalliana (turzyca Davalla)
🟡 
ChO.ChAll.
Carex davalliana (turzyca Davalla)
Carex flava (turzyca żółta)
🟡 
ChO.ChAll.
Carex flava (turzyca żółta)
Carex hostiana (turzyca Hosta)
🟡 
ChO.ChAll.
Carex hostiana (turzyca Hosta)
Carex lepidocarpa (turzyca łuszczkowata)
🟡 
ChO.ChAll.
Carex lepidocarpa (turzyca łuszczkowata)
Carex pulicaris (turzyca pchla)
🟡 
ChO.ChAll.
Carex pulicaris (turzyca pchla)
Dactylorhiza incarnata (kukułka krwista)
🟡 
ChAll.
Dactylorhiza incarnata (kukułka krwista)
Dactylorhiza majalis (kukułka szerokolistna typowa)
🟡 
ChAll.
Dactylorhiza majalis (kukułka szerokolistna typowa) [optimum]
Epipactis palustris (kruszczyk błotny)
🟡 
ChO.ChAll.
Epipactis palustris (kruszczyk błotny)
Eriophorum latifolium (wełnianka szerokolistna)
🟡 
ChO.ChAll.
Eriophorum latifolium (wełnianka szerokolistna)
Fissidens adianthoides (skrzydlik paprociowaty)
🟡 
ChAll.
Fissidens adianthoides (skrzydlik paprociowaty)
Juncus alpinus (sit alpejski)
🟡 
ChCl.ChAll.
Juncus alpinus (sit alpejski) [f.]
🟡 
ChO.ChAll.
Limprichtia cossonii (limprichtia pośrednia)
Liparis loeselii (lipiennik Loesela)
🟡 
ChO.ChAll.
Liparis loeselii (lipiennik Loesela)
Parnassia palustris (dziewięciornik błotny)
🟡 
ChO.ChAll.
Parnassia palustris (dziewięciornik błotny)
Pinguicula vulgaris (tłustosz pospolity)
🟡 
ChAll.
Pinguicula vulgaris (tłustosz pospolity) [diagnostyczny w obrębie danej formacji]
Polygala amarella (krzyżownica gorzkawa)
🟡 
ChAll.
Polygala amarella (krzyżownica gorzkawa)
Preissia quadrata (porostniczka czterodzielna)
🟡 
ChAll.
Preissia quadrata (porostniczka czterodzielna)
Swertia perennis (niebielistka trwała)
🟡 
ChO.ChAll.
Swertia perennis (niebielistka trwała) [ssp. perennis]
Tofieldia calyculata (kosatka kielichowa)
🟡 
ChO.ChAll.
Tofieldia calyculata (kosatka kielichowa)
Valeriana dioica (kozłek dwupienny)
🟡 
ChAll.
Valeriana dioica (kozłek dwupienny) [optimum]
Valeriana simplicifolia (kozłek całolistny)
🟡 
ChAll.
Valeriana simplicifolia (kozłek całolistny)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Caricion davallianae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae (niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe)

Agrostis canina (mietlica psia)
🟡 
ChCl.
Agrostis canina (mietlica psia)
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
🔵
ChCl.
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
Carex dioica (turzyca dwupienna)
🟡 
ChCl.ChO.
Carex dioica (turzyca dwupienna)
Carex nigra (turzyca pospolita)
🟡 
ChCl.
Carex nigra (turzyca pospolita)
Carex viridula (turzyca Oedera)
🟡 
ChCl.
Carex viridula (turzyca Oedera)
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
🟢 
ChCl.
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
🟢 
ChCl.
Dactylorhiza traunsteineri ssp. traunsteineri (kukułka Traunsteinera)
Drepanocladus aduncus (sierpowiec zakrzywiony)
🟢 
ChCl.
Drepanocladus aduncus (sierpowiec zakrzywiony) [optimum]
🟡 
ChCl.
Drepanocladus sendtneri (sierpowiec moczarowy)
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
🟢 
ChCl.
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
🟢 
ChCl.
Hamatocaulis vernicosus (haczykowiec błyszczący)
🟡 
ChCl.
Helodium blandowii (błotniszek wełnisty)
Juncus alpinus (sit alpejski)
🔵
ChCl.ChAll.
Juncus alpinus (sit alpejski) [var. mucroniflorus]
Juncus articulatus (sit członowaty)
🔵
ChCl.
Juncus articulatus (sit członowaty)
🟡 
ChCl.
Limprichtia revolvens (limprichtia długokończysta)
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
🔵
ChCl.
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
🔵
ChCl.
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
Pedicularis sceptrum-carolinum (gnidosz królewski)
🔵
ChCl.
Pedicularis sceptrum-carolinum (gnidosz królewski)
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
🟡 
ChCl.
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
🟡 
ChCl.
Pseudocalliergon lycopodioides (bagiennik widłakowaty)
🟡 
ChCl.
Sphagnum contortum (torfowiec skręcony)
🟡 
ChCl.
Sphagnum subsecundum (torfowiec jednoboczny)
🔵
ChCl.
Straminergon stramineum (słomiaczek złotawy)
Triglochin palustre (świbka błotna)
🔵
ChCl.
Triglochin palustre (świbka błotna)
🟡 
ChCl.
Warnstorfia exannulata (warnstorfia bezpierścienowa)
🔵
ChCl.
Warnstorfia fluitans (warnstorfia pływająca)
🟢 
ChCl.
Warnstorfia sarmentosa (warnstorfia sznurecznik)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Caricion davallianae

🟡 Ass.Caricetum buekii - zespół turzycy Bueka - zespół turzycy Bueka
🟢 Ass.Caricetum buxbaumii - szuwar turzycy Buxbauma - szuwar turzycy Buxbauma
🟢 Ass.Caricetum davallianae - zespół turzycy Davalla - zespół turzycy Davalla
🟡 Ass.Caricetum hartmanii - zespół z turzycą Hartmanna - zespół z turzycą Hartmanna
🟡 Ass.Caricetum paniceo-lepidocarpae - zespół turzycy łuszczkowatej i prosowatej - zespół turzycy łuszczkowatej i prosowatej
🟡 Ass.Ctenidio mollusci-Seslerietum uliginosae - zespół seslerii błotnej - zespół seslerii błotnej
🟡 Ass.Eleocharitetum pauciflorae - zespół ponikła skąpokwiatowego - zespół ponikła skąpokwiatowego
🟡 Ass.Juncetum alpini - zespół situ alpejskiego - zespół situ alpejskiego
🟢 Ass.Juncetum subnodulosi - zespół situ tępokwiatowego - zespół situ tępokwiatowego
🟢 Ass.Schoenetum ferruginei - zespół marzycy rudej - zespół marzycy rudej
🟢 Ass.Schoenetum nigricantis - zespół marzycy czarniawej - zespół marzycy czarniawej
🟢 Ass.Valeriano-Caricetum flavae - żyzna młaka karpacka - żyzna młaka karpacka
🟣 Ass.Campylio stellati-Caricetum lasiocarpae - torfowisko węglanowe z bobrkiem i wysokimi turzycami - torfowisko węglanowe z bobrkiem i wysokimi turzycami
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - (+)inne źródła; * - częściej notowane
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji