atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Angelico-Cirsietum oleracei R.Tx. 1937 em. Oberd. 1967

zespół dzięgiela i ostrożenia warzywnego (łąka rdestowo-ostrożeniowa)
Cirsio-Polygonetum bistortae R.Tx. 1951

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Angelico-Cirsietum oleracei

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Angelico-Cirsietum oleracei

Cirsium oleraceum (ostrożeń warzywny)
+ regionalnie liczne ChAll.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Angelico-Cirsietum oleracei

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)