atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Stellario palustris-Deschampsietum cespitosaeFreitag 1957[229] [🔉 stel·la·ri·o pa·lus·tris de·szam·si·e·tum ces·pi·to·sē]

aluwialne łąki śmiałkowe
Deschampsietum caespitosaeHorvatić 1930[14] · Deschampsietum cespitosae(Horvatić 1930) Grynia 1961 sensu auct.[229] · zb. Deschampsia caespitosa[14/gł.]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• W polskich systemach traktowany jako zdegenerowane zbiorowisko łąk wilgotnych /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ lub w randzie zespołu o analogicznym charakterze /Ratyńska et al. (2010) [229]/. [MS (2024-4-8)]
• W ujęciu /Chytrý (2007) [535.1]/ zespół podobny lub tożsamy z wariantem Deschampsia cespitosa zespołu Ass.Alopecuretum pratensis. [MS (2024-4-8)]
Zbiorowiska z dominującym śmiałkiem darniowym (Deschampsia cespitosa), często z udziałem gwiazdnicy błotnej (Stellaria palustris), wiechliny błotnej (Poa palustris) oraz gatunków pastwisk i spodzich ze związku All.Potentillion anserinae; powstają w wyniku zaniedbań pielęgnacyjnych (m.in. braku nawożenia, nadmiernej eksploatacji, okresowego użytkowania pastwiskowego) wilgotnych łąk. [229][14] W płatach, pomiędzy kępami śmiałka darniowego (Deschampsia cespitosa), rosną drobne rośliny płożące się i o rozetkowej strukturze osobników.[229]

space

Zbiorowisko bardzo częste[14], rozpowszechnione na terenie całego kraju. Należy do dynamicznych kręgów łęgów różnego typu, w tym łęgów zalewowych, lokalnie też podmokłych dąbrów acydofilnych.[229]

space

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko półnaturalne (seminaturalne) • rozpowszechnienie: pospolite • stan zagrożenia: niezagrożone
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟢oba źródła; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟣(+)inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Stellario palustris-Deschampsietum cespitosae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Stellario palustris-Deschampsietum cespitosae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Stellario palustris-Deschampsietum cespitosae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Molinietalia (wilgotne łąki)

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea (łąki i pastwiska, mokre, wilgotne i świeże)

Achillea millefolium s.str. (krwawnik pospolity (s.str.))
🟡 
ChCl.
Achillea millefolium s.str. (krwawnik pospolity (s.str.))
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia)
🟢 
ChCl.
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia) [optimum]
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
🟢 
ChCl.
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
Avenula pubescens (owsica omszona)
🟢 
ChCl.
Avenula pubescens (owsica omszona)
Briza media (drżączka średnia)
🟡 
ChCl.
Briza media (drżączka średnia) [optimum]
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
🔵
ChCl.ChO.
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
🟢 
ChCl.
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
🟢 
ChCl.
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
🟡 
ChCl.ChO.
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
🟢 
ChCl.
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
🟢 
ChCl.
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
🔵
ChCl.
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
🟡 
ChCl.
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
Holcus lanatus (kłosówką wełnistą)
🟢 
ChCl.
Holcus lanatus (kłosówką wełnistą)
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
🟢 
ChCl.
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
🔵
ChCl.
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana)
🟡 
ChCl.
Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana)
Phleum pratense s.str. (tymotka łąkowa s.str.)
🟢 
ChCl.
Phleum pratense s.str. (tymotka łąkowa s.str.)
Plantago lanceolata (babka lancetowata)
🟢 
ChCl.
Plantago lanceolata (babka lancetowata) [ssp. lanceolata]
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
🟢 
ChCl.
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
🟢 
ChCl.
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna) [optimum]
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
🔵
ChCl.
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
Ranunculus acris (jaskier ostry)
🟢 
ChCl.
Ranunculus acris (jaskier ostry)
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
🟡 
ChCl.
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
🟢 
ChCl.
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
🟢 
ChCl.ChO.
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony)
🟡 
ChCl.
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony) [optimum]
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
🟢 
ChCl.
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.))
🟡 
ChCl.
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.)) [f.]
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
🟢 
ChCl.
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
Vicia cracca (wyka ptasia)
🟢 
ChCl.
Vicia cracca (wyka ptasia)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji