atlas-roslin.pl

(rząd) O.Molinietalia caeruleaeW. Koch 1926

zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych · wilgotne łąki średniożyzne, okresowo podtapiane
Zbiorowiska użytków zielonych, trwale lub okresowo wilgotnych; są to przeważnie mezo- i eutroficzne łąki kośne.
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Molinietalia caeruleae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Molinietalia caeruleae

All.Filipendulion ulmariae (antropogenicze lub częściowo naturalne zbiorowiska ziołoroślowe wzdłuż cieków wodnych)
Ass.Filipendulo-Geranietum palustris (zespół wiązówki i bodziszka błotnego)
Ass.Valeriano-Filipenduletum
Ass.Lysimachio vulgaris-Filipenduletum
Ass.Lythro-Filipenduletum ulmariae
Ass.Filipendulo ulmariae-Menthetum longifoliae
Ass.Veronico longifoliae-Euphorbietum palustris
All.Molinion caeruleae (zbiorowiska jednokośnych i nie nawożonych łąk trzęślicowych)
Ass.Molinietum caeruleae (łąka trzęślicowa)
Ass.Junco-Molinietum (zespół situ i trzęślicy modrej)
All.Calthion palustris (antropogeniczne nawożone, wielokośne, wilgotne i mokre łąki)
GrAss.eutroficzne łąki wilgotne Calthion palustris
Ass.Angelico-Cirsietum oleracei (zespół dzięgiela i ostrożenia warzywnego)
Ass.Cirsietum rivularis (zespół ostrożenia łąkowego)
Ass.Polygono bistortae-Trollietum europaei
GrAss.mezotroficzne łąki wilgotne Calthion palustris
Ass.Sanguisorbo-Silaetum
Ass.Poo-Lathyretum palustris
GrAss.mokre łąki, częściowo zabagnione Calthion palustris
Ass.Scirpetum silvatici (zespół sitowia leśnego)
Ass.Caricetum cespitosae
Ass.Juncetum acutiflori
Ass.Juncetum subnodulosi
Zb.Deschampsia caespitosa
GrAss.zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe Calhtion palustris
Ass.Epilobio-Juncetum effusi
Ass.Junco-Cynosuretum (zespół situ i grzebienicy pospolitej)
All.Cnidion dubii
Ass.Violo-Cnidietum dubii
All.Alopecurion pratensis
Ass.Alopecuretum pratensis
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji