atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Poa palustris L.

wiechlina błotna
Poa Poa Poa PoaPoawiechlina tatrzańska (Poa nobilis)wiechlina odległokłosa (Poa remota)