takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Poa palustris L.

wiechlina błotna
na stronie — występowanie · znaleziska