atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Cirsietum rivularis Nowiński 1927

zespół ostrożenia łąkowego
eutroficzne łąki wilgotne Calthion palustris eutroficzne łąki wilgotne Calthion palustris eutroficzne łąki wilgotn… eutroficzne łąki w…eutroficzne łąki wilgotne Calthion palustrisAngelico-Cirsietum oleracei (zespół dzięgiela i ostrożenia warzywnego)Polygono bistortae-Trollietum europaei
Cirsietum rivularis
17.06.2006 copyright © by Piotr Sikorski XL
Cirsietum rivularis
XL
Cirsietum rivularis

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Cirsietum rivularis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Cirsietum rivularis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Cirsietum rivularis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)