atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Cirsietum rivularisNowiński 1927

zespół ostrożenia łąkowego
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Cirsietum rivularis
XL
Cirsietum rivularis
XL
Cirsietum rivularis
statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko półnaturalne (seminaturalne) • rozpowszechnienie: rzadkie • stan zagrożenia: narażone
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Cirsietum rivularis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Cirsietum rivularis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji