atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Alopecuretum pratensis(Regel 1925) Steffen 1931[14] [🔉 a·lo·pe·ku·re·tum pra·ten·sis]

łąka wyczyńcowa
Poo trivialis-Alopecuretum pratensisRegel 1925[535.1/gł.] · Ranunculo repentis-Alopecuretum pratensisKrisch 1974[229/gł.]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• Zespół różnie umieszczany w wyższych syntaksonach: w /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ w związku Alopecurion pratensis Passarge 1964 (zgodnie z /Chytrý (2007) [535.1]/ to synonim szeroko ujmowanego All.Deschampsion cespitosae Horvatić 1930); w /Ratyńska et al. (2010) [229]/ w związku All.Calthion palustris; w /Grynia et al. (1995) [564]/ w związku All.Arrhenatherion elatioris. [MS (2024-4-17)]
• Podobną fizjonomię mogą mieć sztuczne łąki z wysiewanym lub podsiewanym wyczyńcem łąkowym (Alopecurus pratensis); właściwe zbiorowiska tego zespołu są związane z terenami regularnie zalewanymi przez przedwiosenne wezbrania wód rzecznych. [MS (2024-4-7)]
Alopecuretum pratensis
Stosunkowo ubogie florystyczne (25-30 gatunków roślin naczyniowych na 16-25m2) półnaturalne łąki zalewowe w dolinach rzek, wyróżniane (oprócz siedliska) przez dominującego wyczyńca łąkowego (Alopecurus pratensis).

space

Warstwy mszystej zwykle brak.

space

Występuje od nizin do pogórza. Przy rzekach i drobniejszych ciekach wodnych, często w formie różnej szerokości pasów wzdłuż koryta, w jego pobliżu. Łąki wyczyńcowe mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na znaczny zajmowany areał, rozprzestrzenienie i dużą produkcję biomasy (koszone do 3 razy w roku, dostarczają siana dobrej jakości). Jednak w swojej typowej postaci stają się coraz rzadsze, z uwagi na regulacje rzek i ograniczenie tym samym obszarów corocznie zalewanych oraz melioracje odwodnieniowe ograniczające czas podtopień; przekształcają się w łąki świeże Ass.Arrhenatheretum elatioris.

space

Po zaprzestaniu użytkowania kośnego szybko zarastają pokrzywą zwyczajną (Urtica dioica) i mozgą trzcinowatą (Phalaris arundinacea) oraz ubożeją florystycznie. Na ciężkich glebach może dochodzić do ekspancji śmiałka darniowego (Deschampsia cespitosa); w miejscach długotrwałego utrzymywania się wiosennych wód powodziowych może mieć miejsce czasowa ekspansja wiechliny zwyczajnej (Poa trivialis). W stosunkowo stabilnych siedliskach widoczna jest charakterystyczna zonacja z turzycą zaostrzoną (Carex gracilis) i turzyca lisia (Carex vulpina) w strefach późniejszego ustępowania wód zalewowych i kontaktem ze zbiorowiskami torfowisk niskich z mozgą trzcinowatą (Phalaris arundinacea); a od strony mniej podtapianej z kontaktem ze świeżymi łąkami Ass.Arrhenatheretum elatioris. Ograniczenie wiosennych zalewów prowadzi do rozprzestrzeniania się bodziszka błotnego (Geranium palustre), gatunku wrażliwego na dłuższe podtopienie. Okresowe zalewanie (obok koszenia) jest konieczne utrzymania się tych zbiorowisk, rzadko zalewane ubożeją florystycznie.

W klimacie subkontynentalnym, w takich siedliskach mogą występować wybitnie bogate florystycznie zbiorowiska łąk selernicowych All.Cnidion dubii.

space

space

space

space

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko półnaturalne (seminaturalne) • rozpowszechnienie: częste • stan zagrożenia: niezagrożone
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Alopecuretum pratensis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Alopecuretum pratensis — zespół centralny Alopecurion, ChAss.= ChAll[14]

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Alopecuretum pratensis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Molinietalia (wilgotne łąki)

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea (łąki i pastwiska, mokre, wilgotne i świeże)

Achillea millefolium s.str. (krwawnik pospolity (s.str.))
ChCl.
🟡 
Achillea millefolium s.str. (krwawnik pospolity (s.str.))
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia)
ChCl.
🟢 
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia) [optimum]
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
ChCl.ChAll.ChAss.
🟢 
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
Avenula pubescens (owsica omszona)
ChCl.
🟢 
Avenula pubescens (owsica omszona)
Briza media (drżączka średnia)
ChCl.
🟡 
Briza media (drżączka średnia) [optimum]
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
ChCl.ChO.
🔵 
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
ChCl.
🟢 
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
ChCl.
🟢 
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
ChCl.ChO.
🟡 
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
ChCl.
🟢 
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
ChCl.
🟢 
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
ChCl.
🔵 
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
ChCl.
🟡 
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
Holcus lanatus (kłosówka wełnista)
ChCl.
🟢 
Holcus lanatus (kłosówka wełnista)
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
ChCl.
🟢 
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
ChCl.
🔵 
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana)
ChCl.
🟡 
Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana)
Phleum pratense s.str. (tymotka łąkowa s.str.)
ChCl.
🟢 
Phleum pratense s.str. (tymotka łąkowa s.str.)
Plantago lanceolata (babka lancetowata)
ChCl.
🟢 
Plantago lanceolata (babka lancetowata) [ssp. lanceolata]
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
ChCl.
🟢 
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
ChCl.DAss.
🟢 
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna) [optimum]
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
ChCl.
🔵 
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
Ranunculus acris (jaskier ostry)
ChCl.
🟢 
Ranunculus acris (jaskier ostry)
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
ChCl.
🟡 
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
ChCl.
🟢 
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
ChCl.ChO.
🟢 
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony)
ChCl.
🟡 
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony) [optimum]
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
ChCl.
🟢 
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.))
ChCl.
🟡 
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.)) [f.]
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
ChCl.
🟢 
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
Vicia cracca (wyka ptasia)
ChCl.
🟢 
Vicia cracca (wyka ptasia)
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji