atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Alopecuretum pratensis (Regel 1925) Steffen 1931

Alopecuretum pratensis
04.06.2007 copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Alopecuretum pratensis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Alopecuretum pratensis — zespół centalny, ChAss.= ChAll

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Alopecuretum pratensis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Alopecuretum pratensis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Alopecurion pratensis