atlas-roslin.pl

rośliny górskie

rośliny gór

wierzba (Salix)
f28 u41/46
Salix wierzba
niektóre gatunki
objaśnienie skrótów

rośliny tatrzańskie, z Pienin lub masywu Babiej Góry

rogownica (Cerastium)
f18 u3/3
Cerastium rogownica
kilka gatunków w rodzaju
objaśnienie skrótów