takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Knautia dipsacifolia Kreutzer

świerzbnica leśna
Knautia silvatica L. nom. ambig.
na stronie — występowanie