atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Knautia dipsacifolia Kreutzer

świerzbnica leśna
Knautia silvatica L. nom. ambig.
Knautia Knautia Knautia KnautiaKnautiaświerzbnica polna (Knautia arvensis)świerzbnica karpacka (Knautia kitaibelii)