atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Senecio carpaticus Herbich

starzec karpacki
Senecio nemorensis L. ssp. nemorensis sensu auct. polon. p.p.
Senecio Senecio Senecio SenecioSeneciostarzec gajowy (agg.) (Senecio nemorensis agg.)starzec górski (Senecio subalpinus)
Senecio carpaticus (starzec karpacki)
10.08.2009, Kopa Kondracka, Tatry; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Senecio carpaticus (starzec karpacki)
liście
Senecio carpaticus (starzec karpacki)
Senecio carpaticus (starzec karpacki)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Senecio (starzec)kl 1886
Bylina piętra alpejskiego, 5 – 20 cm wysokości, z długimi pełzającymi kłączami. Pęd płożący się, gęsto ulistniony silnie porozcinanymi liśćmi na ogonkach. Pędy generatywne z jednym koszyczkiem.

space

występowanie

Senecio carpaticus (starzec karpacki)
wystepowanie
o mapie występowania
Tatry i Karpaty Wschodnie.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw