atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » Ord.Caryophyllales » Fam.Caryophyllaceae » subFam.Alsinoideae »

Minuartia [🔉 mi·nu·ar·ti·a]

mokrzyca
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓nie(z) tworzy gęste, zbite poduchy
Minuartia sedoides (mokrzyca rozchodnikowata)
Minuartia sedoides (mokrzyca rozchodnikowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Płatków brak lub zmarniałe w formie wyrostków.
  Gatunek wysokogórski. U nas w Tatrach powyżej 1100m n.p.m.
  
  
↑nie (z) tworzy luźne darnie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Płatki zawsze dobrze wykształcone.
  
    
↓nie(z) kwiaty duże
Minuartia kitaibelii (mokrzyca Kitaibela)
Minuartia kitaibelii (mokrzyca Kitaibela)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Minuartia kitaibelii (mokrzyca Kitaibela)
wystepowanie
mokrzyca modrzewiolistna · syn. Minuartia laricifolia ssp. kitaibelli · Minuartia kitaibelii · Minuartia laricifolia · 491
  Głównie w piętrze reglowym i kosówki Tatr i w Pieninach, wzdłuż potoków schodzi nieco niżej. Ma wapiennych murawach, skałach, piargach.
    
    
↑nie (z) kwiaty drobne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓nie(z) roczne, kielich dłuższy od korony
      
        
↓nie(z) kielich znacznie dłuższy od korony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kielich do 2× dłuższy od korony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Minuartia viscosa (mokrzyca lepka)
wystepowanie
syn. Minuartia viscosa · 491
  Murawy kserotermiczne, piaszczyste pola, suche pobocza dróg, gleby zasadowe.
        
        
↑nie (z) kielich nieco dłuższy od korony
Minuartia hybrida  (mokrzyca mieszańcowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebka 3.8-4.8 mm długości. Nasiona 0.4-0.5 mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Minuartia hybrida (mokrzyca mieszańcowa)
syn. Alsine tenuifolia · 491
  Dawniej zawleczona w okolicy Legnicy. Siedliska kserotermiczne, suche tereny ruderalne, gleby z wapniem.
        
      
↑nie (z) byliny; kielich zbliżony długością do korony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kielich podobnej długości jak korona lub od niej krótszy.
      
        
↓nie(z) łodyga w górze gruczołowato owłosiona
Minuartia verna (mokrzyca wiosenna)
Minuartia verna (mokrzyca wiosenna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kielich cały zielony lub działki wąsko skórzasto obrzeżone.
Minuartia verna (mokrzyca wiosenna)
wystepowanie
syn. Minuartia verna · 491
  Gatunek górski, w Tatrach powyżej 950m n.p.m. po szczyty. Wilgotne skały, piargi, murawy, głównie na wapieniu.
        
        
↑nie (z) łodyga w górze naga
Minuartia setacea (mokrzyca szczeciolistna)
Minuartia setacea (mokrzyca szczeciolistna)
Minuartia setacea (mokrzyca szczeciolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kielich biały, skórzasty lub grubobłoniasty z 1-2 wąskimi, zielonym prązkami na grzbiecie działek.
  Skałki wapienne w Pieninach.
        
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony