atlas-roslin.pl

Minuartia [🔉 mi·nu·ar·ti·a]

mokrzyca
  
↓nie(z) tworzy gęste, zbite poduchy
Minuartia sedoides (mokrzyca rozchodnikowata)
Minuartia sedoides (mokrzyca rozchodnikowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Płatków brak lub zmarniałe w formie wyrostków.
Minuartia sedoides (mokrzyca rozchodnikowata)
wystepowanie
syn. Minuartia sedoides · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek wysokogórski. U nas w Tatrach powyżej 1100m n.p.m.
  
  
↑nie (z) tworzy luźne darnie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· Płatki zawsze dobrze wykształcone.
  
    
↓nie(z) kwiaty duże
Minuartia kitaibelii (mokrzyca Kitaibela)
Minuartia kitaibelii (mokrzyca Kitaibela)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
Minuartia kitaibelii (mokrzyca Kitaibela)
wystepowanie
mokrzyca modrzewiolistna · syn. Minuartia kitaibelii · Minuartia laricifolia ssp. kitaibelli · Minuartia laricifolia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Głównie w piętrze reglowym i kosówki Tatr i w Pieninach, wzdłuż potoków schodzi nieco niżej. Ma wapiennych murawach, skałach, piargach.
    
    
↑nie (z) kwiaty drobne
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
    
      
↓nie(z) roczne, kielich dłuższy od korony
      
        
↓nie(z) kielich znacznie dłuższy od korony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Kielich do 2× dłuższy od korony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
Minuartia viscosa (mokrzyca lepka)
wystepowanie
syn. Minuartia viscosa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy kserotermiczne, piaszczyste pola, suche pobocza dróg, gleby zasadowe.
        
        
↑nie (z) kielich nieco dłuższy od korony
Minuartia hybrida  (mokrzyca mieszańcowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Torebka 3.8 – 4.8 mm długości. Nasiona 0.4 – 0.5 mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
Minuartia hybrida (mokrzyca mieszańcowa)
syn. Alsine tenuifolia · efemerofit
  Dawniej zawleczona w okolicy Legnicy. Siedliska kserotermiczne, suche tereny ruderalne, gleby z wapniem.
        
      
↑nie (z) byliny; kielich zbliżony długością do korony
· ta ce ...
· Kielich podobnej długości jak korona lub od niej krótszy.
      
        
↓nie(z) łodyga w górze gruczołowato owłosiona
Minuartia verna (mokrzyca wiosenna)
Minuartia verna (mokrzyca wiosenna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Kielich cały zielony lub działki wąsko skórzasto obrzeżone.
Minuartia verna (mokrzyca wiosenna)
wystepowanie
syn. Minuartia verna · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek górski, w Tatrach powyżej 950m n.p.m. po szczyty. Wilgotne skały, piargi, murawy, głównie na wapieniu.
        
        
↑nie (z) łodyga w górze naga
Minuartia setacea (mokrzyca szczeciolistna)
Minuartia setacea (mokrzyca szczeciolistna)
Minuartia setacea (mokrzyca szczeciolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Kielich biały, skórzasty lub grubobłoniasty z 1 – 2 wąskimi, zielonym prązkami na grzbiecie działek.
Minuartia setacea (mokrzyca szczeciolistna)
wystepowanie
syn. Minuartia setacea · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Skałki wapienne w Pieninach.
        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu