atlas-roslin.pl

Saxifraga nivalis L. [🔉 sa·ksi·fra·ga *]

skalnica śnieżna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Saxifraga nivalis (skalnica śnieżna)
Saxifraga nivalis (skalnica śnieżna)
Saxifraga nivalis (skalnica śnieżna)
XL
Saxifraga nivalis (skalnica śnieżna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Saxifraga (skalnica)kl 8860

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Saxifraga nivalis (skalnica śnieżna)
Saxifraga nivalis (skalnica śnieżna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Saxifraga nivalis (skalnica śnieżna)
Gatunek tundry. U nas pojedyncze egzemplarze w Małym Śnieżny Kotle w Karkonoszach.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Status czerwonej księgi 2014r.[169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.

cechy diagnostyczne w kluczu:Saxifraga (skalnica)kl 8860

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.417 [71.3]
  • Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom VII, 1955 — Rosaceae (bez Rosa, Rubus), Crassulaceae, ... p.56 [16.7]
  • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.1314 [17]
  • Komarov, V.L., Juzenczuk, S.W., 1939 — Flora URSS T.9 p.152 [85.9]
  • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.443 [150.1]
  • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.267 [3]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
  • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji