atlas-roslin.pl

Luzula [🔉 lu·zu·la]

kosmatka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓nie(z) kwiaty po 1-5, kwiatostan rozpierzchła rozrzutka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nasiona z przydatkiem w górze.
  
    
↓nie(z) kwiaty pojedynczo na końcach gałązek
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nasiona z dużym chrząstkowatymi elajosomem w górnej części.
    
      
↓nie(z) z długimi pełzającymi kłączami
Luzula luzulina (kosmatka żółtawa)
XL
Luzula luzulina (kosmatka żółtawa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście 1.5-4 mm szerokości. Łodygowe niewiele krótsze od odziomkowych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Luzula luzulina (Vill.) Dalla Torre et Sarnth. (kosmatka żółtawa)
wystepowanie
syn. Luzula flavescens (Host.) Gaudin · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Górskie lasy, zwłaszcza świerkowe.
      
      
↑nie (z) bez kłączy, tworzy gęste kępki
Luzula pilosa (kosmatka owłosiona)
Luzula pilosa (kosmatka owłosiona)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki okwiatu brunatne, obrzeżone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Lasy i zarośla.
      
    
↑nie (z) kwiaty zwykle po 2-3 (5) na końcach gałązek
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nasiona w górze z niewyraźnym elajosomem, w dole z pęczkiem włókienek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓nie(z) liście ±nagie; wysokogórskie
Luzula alpino-pilosa (kosmatka brunatna)
Luzula alpino-pilosa (kosmatka brunatna)
Luzula alpino-pilosa (kosmatka brunatna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Roślina 10-30 cm wysokości, tworząca luźne darnie, często z krótkimi pełzającymi kłączami; wysokogórska.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Luzula alpino-pilosa (Chaix) Breistr. (kosmatka brunatna)
wystepowanie
syn. Luzula spadicea (All.) DC. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Wilgotne żleby, piargi, skały niewapienne w najwyższych partiach Karpat.
      
      
↑nie (z) liście na brzegu biało ±długo owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty 2.5-4 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
        
↓nie(z) liście do 6 mm szerokości
Luzula luzuloides (kosmatka gajowa)
XL
Luzula luzuloides (kosmatka gajowa)
Luzula luzuloides (kosmatka gajowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście odziomkowe 3-5 (6) mm szerokości, cienko zaostrzone, na brzegu silnie, przylegająco orzęsione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et Wilmott (kosmatka gajowa)
wystepowanie
kosmatka leśna · syn. Luzula nemorosa (Pollich) E. Mey. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Lasy, przydroża.
        
          
Luzula nivea (L.) DC. (kosmatka śnieżna)
Takson uprawiany, nie ujęty w czekliście.[491]
  Podobny gatunek z gór południa Europy (Alpy, Apeniny, Pireneje). U nas uprawiana bylina ozdobna.
          
        
↑nie (z) liście 6-15 mm szerokości
Luzula sylvatica (kosmatka olbrzymia)
Luzula sylvatica (kosmatka olbrzymia)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście odziomkowe 6-15 (30) mm szerokości, skąpo orzęsione, ciemnozielone, lśniące.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Pospolita w górskich lasach i zaroślach, w piętrze reglowym i kosodrzewiny; rzadko w lasach Pomorza.
        
  
↑nie (z) kłoski wielokwiatowe, kwiatostan główkowaty do ±baldachowatego
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nasiona z przydatkiem u dołu.
  
    
↓nie(z) liście rynienkowate, kwiatostan kłosowaty, zwieszony
Luzula spicata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan podługowaty, kłosowaty, zwykle zwieszony. Podsadki równie długie lub dłuższe od kwiatostanu. Listki okwiatu cienko zaostrzone, nieco dłuższe od torebki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Luzula spicata (L.) DC. (kosmatka kłosowa)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Hale wysokogórskie i skały, w piętrze kosodrzewiny i alpejskim.
    
    
↑nie (z) liście płaskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w kilku główkowatych lub kłosowatych zbitkach, na różnej długości szypułkach na szczycie łodygi lub wszystkie razem tworzą zbitą główkę.
    
      
↓nie(z) luźnokępkowe, podsadki krótkie, kwiatostan silnie rozpierzchły
Luzula campestris (kosmatka polna)
Luzula campestris (kosmatka polna)
Luzula campestris (kosmatka polna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan z 3-6 (8) kłoskami, (5) 6-10 (12)-kwiatkowymi, rozpierzchły, baldaszkowaty, o bardzo nierównych szypułkach, boczne na końcu odgięte, prawie skierowane w dół. Podsadka krótsza od kwiatostanu. Pylniki 2-6× dłuższe od nitek pręcików. Szyjki słupka dłuższe od zalążni.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Luzula campestris (L.) DC. (kosmatka polna)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Murawy, wrzosowiska, widne lasy.
      
      
↑nie (z) gęstokępkowe, podsadki długie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Gałązki kwiatostanu zwykle prosto sterczące, czasami później rozpierzchłe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
        
↓nie(z) kłoski 4-8 mm średnicy
Luzula multiflora (kosmatka licznokwiatowa)
XL
Luzula multiflora (kosmatka licznokwiatowa)
Luzula multiflora (kosmatka licznokwiatowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan z 3-10 (12) kłoskami, po 8-15 kwiatów, wszystkie na szypułach prawie równych, wzniesionych. Szyjki słupka równe zalążni. Pylniki do 1.5× dłuższe od nitek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Murawy, widne lasy.
        
        
↑nie (z) kłoski 3-4 mm średnicy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
        
          
↓nie(z) kwiatostan zbity, główkowaty; kwiaty ciemne
Luzula sudetica (kosmatka sudecka)
Luzula sudetica (kosmatka sudecka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki okwiatu czarnobrunatne lub purpurowobrunatne z wąskim białobłoniastym brzegiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  W wyższych partiach górskich, skały, łąki, hale.
          
          
↑nie (z) kwiatostan luźny; kwiaty jasne
Luzula pallescens (kosmatka blada)
XL
Luzula pallescens (kosmatka blada)
XL
Luzula pallescens (kosmatka blada)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki okwiatu białawe lub blado rdzawe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Luzula pallescens Sw. (kosmatka blada)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Lasy, zarośla, murawy.
          
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Juncaceae (sitowate)kl 6858
Rośliny zielne podobne do traw.

Łodyga w przekroju ±okrągła.Rośliny zielne podobne do traw.

space

liście płaskie, trawiaste, brzegiem zwykle z długimi rzęskami. Pochwa liściowa zamknięta.liście płaskie, trawiaste, brzegiem zwykle z długimi rzęskami. Pochwa liściowa zamknięta.
Owocem jest torebka wielonasienna, przeważnie trójkomorowa.

Kwiatostan typu wiecha lub wierzchotka.

Kwiaty drobne, o symetrii promienistej, obupłciowe, 3-krotne. Listków okwiatu 6 (3 zewnętrzne i 3 wewnętrzne), błoniaste. Pręcików 6 lub 3. Słupek górny, złożony z trzech owocolistków, jednokomorowy. Szyjka słupka jedna, z trzema znamionami. Kwiaty wiatropylne.

Owocem jest torebka jednokomorowa, trójnasienna.Owocem jest torebka wielonasienna, przeważnie trójkomorowa.

space

Kwiaty drobne, o symetrii promienistej, obupłciowe, 3-krotne. Listków okwiatu 6 (3 zewnętrzne i 3 wewnętrzne), błoniaste. Pręcików 6 lub 3. Słupek górny, złożony z trzech owocolistków, jednokomorowy. Szyjka słupka jedna, z trzema znamionami. Kwiaty wiatropylne.

space

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Luzula (kosmatka)

wymagania i uprawa

🌸
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża)

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

z nasion
przez podział