takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Larix decidua Mill ssp. polonica (Racib.) Domin

modrzew europejski polski
Larix polonica Rac.