Salsola

solanka
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Chenopodiaceae (komosowate)]
  
kłosy grube (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Kłos pozorny podczas owocowania ma ok. 10mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
Salsola kali (solanka kolczysta)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Luźne piaski na wybrzeżu Bałtyku i w głębi lądu.
  
  
kłos wąski (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· Kłos pozorny podczas owocowania ma ok. 5mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
Salsola collina (solanka pagórkowa)
takson nie ujęty w czekliście 2002
  Zawlekany na terenach kolejowych i ruderalnych.