atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » Ord.Caryophyllales » Fam.Amaranthaceae » Fam.Chenopodiaceae »

Atriplex [🔉a·tri·pleks]

łoboda
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓nie(z) z kwiatami z okwiatem
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
3D
kwiat żeński bez podkwiatków z normalnym promienistym okwiatem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Podkwiatki duże (niektóre > 10 mm), ich powierzchnia bez wyrostków, główne żyłki wychodzą z punktu znajdującego się nieco powyżej nasady podkwiatka.
  
    
↓nie(z) liście dwubarwne
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
3D
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Podkwiatki okrągławo-jajowate do sercowatych, ±zaostrzone, rzadziej prawie zaokrąglone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
wystepowanie
łoboda połyskująca · syn. Atriplex nitens · Atriplex sagittata · 491
  Najczęściej w siedliskach antropogenicznych, tam gdzie gleba jest wzruszona, naga, na nasypach, składowiskach ziemi. Gatunek światłolubny i stosunkowo ciepłolubny. Na glebach gliniastych, ilastych, preferuje gleby z wapniem lub zasobne w azot.
    
    
↑nie (z) liście jednobarwne, matowe
Atriplex hortensis (łoboda ogrodowa)
Atriplex hortensis (łoboda ogrodowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Podkwiatki prawie okrągłe, na szczycie tępe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Atriplex hortensis (łoboda ogrodowa)
wystepowanie
syn. Atriplex hortense · 491
  Uprawiana roślina ozdobna (odmiany purpurowo zabarwione) lub jako warzywo liściowe. Przejściowo dziczejąca w miejscach uprawy.
    
  
↑nie (z) tylko kwiaty z podkwiatkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Większość podkwiatków poniżej 8 mm długości, ich powierzchnia zwykle wyrostkami, główne żyłki odchodzą od nasady podkwiatka lub nie są dostrzegalne.
  
    
↓nie(z) podkwiatki zrośnięte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓nie(z) podkwiatki tylko w nasadzie stwardniałe
Atriplex glabriuscula (łoboda nadmorska)
XL
Atriplex glabriuscula (łoboda nadmorska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wszystkie liście ogonkowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Słonorośle wybrzeża morskiego.
      
      
↑nie (z) podkwiatki do połowy stwardniałe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Górne liście siedzące.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Siedliska ruderalne.
      
        
↓nie(z) dolne liście dość wąskie
Atriplex tatarica (łoboda szara)
Atriplex tatarica (łoboda szara)
XL
Atriplex tatarica (łoboda szara)
Atriplex tatarica (łoboda szara)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan ulistniony co najwyżej w nasadzie, ±końcowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Atriplex tatarica (łoboda szara)
wystepowanie
syn. Atriplex tataricum · 491
  Tereny ruderalne, przydroża, bogate w materię organiczną, wapń i azot, na glebach nie nazbyt lekkich, przesychających, także nieco zasolnych.
        
        
↑nie (z) dolne liście szerokie, kwiatostan ulistniony
Atriplex rosea (łoboda gwiazdkowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan przeważnie złożony z kłębików umieszczonych w kątach liści, jedynie kilka górnych bez podsadek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Atriplex rosea (łoboda gwiazdkowata)
wystepowanie
syn. Atriplex roseum · 491
  Tereny ruderalne, przydroża, pobocza. Na glebach wysychających, zasolonych, bogatych w azot.
        
    
↑nie (z) podkwiatki wolne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓nie(z) podkwiatki silnie wcinane
Atriplex calotheca (łoboda zdobna)
XL
Atriplex calotheca (łoboda zdobna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Atriplex calotheca (łoboda zdobna)
wystepowanie
syn. Atriplex calotheca · 491
  Zasolone tereny wzdłuż wybrzeża morskiego.
      
      
↑nie (z) podkwiatki całobrzegie lub drobno ząbkowane
      
        
↓nie(z) podkwiatki na szypułkach
Atriplex longipes (łoboda szypułkowa)
XL
Atriplex longipes (łoboda szypułkowa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  W miejscach zasolonych, na wybrzeżu morskim.
        
        
↑nie (z) podkwiatki siedzące lub w nasadzie klinowato zwężone
        
          
↓nie(z) podkwiatki całobrzegie, zaokrąglone w nasadzie
Atriplex oblongifolia (łoboda długolistna)
Atriplex oblongifolia (łoboda długolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny duże, zwykle ponad 1 m wysokości, z ±wzniesioną łodygą.
Atriplex oblongifolia (łoboda długolistna)
wystepowanie
łoboda wąskolistna · syn. Atriplex oblongifolium · 491
  Siedliska ruderalne, pobocza dróg i ścieżek. Preferuje gleby zasobne w wapń, czasem nieco zasolone.
          
          
↑nie (z) podkwiatki drobno ale wyraźnie ząbkowane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny niskie, zwykle poniżej 80 cm wysokości, łodyga wzniesiona lub podnosząca się.
          
            
↓nie(z) liście równowąskie
Atriplex littoralis (łoboda nadbrzeżna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Podkwiatki wyraźnie, zwłaszcza w najszerszej części, ostro ząbkowane do piłkowanych, przynajmniej z 3-4 parami ząbków; powierzchnia zwykle z licznymi wyraźnymi wyrostkami, na szczycie słabo rozchylone.
Atriplex littoralis (łoboda nadbrzeżna)
wystepowanie
syn. Atriplex litorale · Atriplex littorale · 491
  Zasolone piaski i wydmy piaszczyste nad Bałtykiem.
            
            
↑nie (z) przynajmniej dolne liście szerokie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
            
              
↓nie(z) dolne liście szerokotrójkątne, oszczepowate, w nasadzie ucięte
Atriplex prostrata ssp. prostrata (łoboda oszczepowata typowa)
3D
Atriplex prostrata ssp. prostrata (łoboda oszczepowata typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Podkwiatki ±szeroko trójkątne lub trójkątno-rombowate.
  Siedliska ruderalne i zasolone.
              
              
↑nie (z) dolne liście bardziej wydłużone, nasada raczej klinowata, jeśli ząbkowane to ząbki skierowane do przodu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Podkwiatki szeroko lancetowate do rombowatych.
              
                
↓nie(z) dolne gałązki poziomo odchodzące
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Podkwiatki z jedną parą wyraźnych oszczepowatymi ząbków w najszerszej części (na części podkwiatków ząbki mogą być niewyraźnie), nasada klinowata i nieco zaokrąglona; poza tym ząbkowane lub całobrzegie, powierzchnia kolczasta lub gładka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Atriplex patula (łoboda rozłożysta)
wystepowanie
syn. Atriplex patulum · 491
  Pospolita; siedliska ruderalne, uprawy, aluwia. Gleby raczej zasobne w azot, mogą być trochę zasolone.
                
                
↑nie (z) gałązki wzniesione
Atriplex oblongifolia (łoboda długolistna)
Atriplex oblongifolia (łoboda długolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan zwykle nieprzerywany, z ±równomiernie rozmieszczonymi skąpokwiatowymi kłębikami (po 2-3 (4) kwiaty).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Atriplex oblongifolia (łoboda długolistna)
wystepowanie
łoboda wąskolistna · syn. Atriplex oblongifolium · 491
  Siedliska ruderalne, pobocza dróg i ścieżek. Preferuje gleby zasobne w wapń, czasem nieco zasolone.
                
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony

oznaczanie

Poszczególne egzemplarze danego gatunku w obrębie jednej populacji mogą znacznie różnić się wielkością podkwiatków i ich cechami (np. ząbkowaniem, wydłużoniem). Należy wybierać raczej egzemplarze typowe lub przeanalizować zmienność populacji.
Przy oznaczaniu potrzebne są dolne liście łodygowe oraz dojrzałe owoce z podkwiatkami. Ponieważ dolne liście łodygowe zwykle zanikają w okresie dojrzałości owoców, czasem konieczna jest dwukrotna obserwacja i pobranie materiału do oznaczania.Przy oznaczaniu potrzebne są dolne liście łodygowe oraz dojrzałe owoce z podkwiatkami. Ponieważ dolne liście łodygowe zwykle zanikają w okresie dojrzałości owoców, czasem konieczna jest dwukrotna obserwacja i pobranie materiału do oznaczania.

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Chenopodiaceae (komosowate)kl 109
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
3D
okrywy, nasiona, kwiaty promieniste
Rośliny zielne jednoroczne. Zwłaszcza młode części i spodnia strona liści jest gęsto pokryta banieczkowatymi włoskami (omączona). Z wiekiem włoski mogą ścierać się, odpadać, i roślina wtedy ±naga. Korzeń palowy, rozgałęziający się, białawy.

Ulistnienie skrętoległe, w dole łodygi (rzadko i w górze) może być naprzeciwległe. Liście pojedyncze, całobrzegie, ząbkowane albo klapowane.

Kwiaty jednopłciowe (wyjątkowo obupłciowe), jednopienne, zwykle zebrane w kłębiki, zawierające kwiaty żeńskie i męskie. Kłębiki wyrastają w kątach liści, w sumie tworzą różnej formy, przerywane, kwiatostany kłosopodobne.

Kwiaty męskie 5-krotne, z pięcioma zielonkawymi listkami okwiatu, pręcików (3-)5.

Kwiaty żeńskie zwykle bez okwiatu, słupek jest okryty dwoma naprzeciwległymi podkwiatkami, z jednym bocznie spłaszczonym słupkiem, znamię nitkowate dwudzielne, rzadziej, u niektórych gatunków na tej samej roślinie spotyka się dodatkowo kwiaty żeńskie (4) 5-listkowym okwiatem, bez podkwiatków i ze słupkiem spłaszczonym od góry. Wiatropylne.

Owocem jest niełupka z cienką skórzastą owocnią. Owoce na tej samej roślinie różnej formy w zależności od tego z jakiego typu kwiatów pochodzą. Typowe niełupki są bocznie spłaszczone, pionowe, okryte silnie powiększonymi podkwiatkami; podkwiatki są siedzące na szypule owocu lub mają krótki ogonek, są zrośnięte w nasadzie lub do połowy. Z kwiatów promienistych z okrywą tworzą się niełupki spłaszczone od góry, z przywartymi resztkami listków okwiatu, bez podkwiatków. Zarodek w nasieniu jest peryferyjny, łukowaty wygięty.Rośliny zielne jednoroczne. Zwłaszcza młode części i spodnia strona liści jest gęsto pokryta banieczkowatymi włoskami (omączona). Z wiekiem włoski mogą ścierać się, odpadać, i roślina wtedy ±naga. Korzeń palowy, rozgałęziający się, białawy.

space

Kwiaty jednopłciowe (wyjątkowo obupłciowe), jednopienne, zwykle zebrane w kłębiki, zawierające kwiaty żeńskie i męskie. Kłębiki wyrastają w kątach liści, w sumie tworzą różnej formy, przerywane, kwiatostany kłosopodobne.

space

Kwiaty żeńskie zwykle bez okwiatu, słupek jest okryty dwoma naprzeciwległymi podkwiatkami, z jednym bocznie spłaszczonym słupkiem, znamię nitkowate dwudzielne, rzadziej, u niektórych gatunków na tej samej roślinie spotyka się dodatkowo kwiaty żeńskie (4) 5-listkowym okwiatem, bez podkwiatków i ze słupkiem spłaszczonym od góry. Wiatropylne.

space