⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: dwuliścienne - okwiat niezróżnicowany lub zredukowany - zielne]
  
kwiaty siedzące (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· Torebka wielonasienna, otwiera się wieczkiem.
  
  
kwiaty na szypułkach (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Torebka z 1-3 nasionami, otwiera się trzema klapami.
  
    
liście w przyziemnej różyczce (↓nie)
    
      
      
      
Lewisia cotyledon (lewizja zagłębiona)
Lewisia cotyledon (lewizja zagłębiona)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Uprawiana bylina ogrodowa
      
    
liście tylko na łodydze, siedzące (↑nie)
    
      
ulistnienie skrętoległe (↓nie)
Calandrinia umbellata (kalandrinia baldaszkowata)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Rzadko zawlekane (Caldrinia compressa Schrader ex DC. ≡ C. pilosisucla DC.) lub uprawiane rośliny ozdobne np. Calandrinia umbellata.
      
      
ulistnienie naprzeciwległe (↑nie)
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony