atlas-roslin.pl

Fam. Portulacaceae [🔉 por·tu·la·ka·ce·e]

portulakowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
↓niekwiaty siedzące
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebka wielonasienna, otwiera się wieczkiem.
↑nie kwiaty na szypułkach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebka z 1-3 nasionami, otwiera się trzema klapami.
↓nieliście w przyziemnej różyczce
Lewisia (lewizja)
▶ Lewisia cotyledon (S. Watson) B.L. Rob. (lewizja liścieniowa)
lewizja zagłębiona · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście[491]
  Uprawiana bylina ogrodowa
↑nie liście tylko na łodydze, siedzące
↓nieulistnienie skrętoległe
  Rzadko zawlekane (Caldrinia compressa Schrader ex DC. ≡ C. pilosisucla DC.) lub uprawiane rośliny ozdobne np. Calandrinia umbellata.
↑nie ulistnienie naprzeciwległe
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
▶ Montia fontana L. (zdrojek błyszczący)
wystepowanie - Montia fontana (zdrojek błyszczący)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.70 [71.2]
 • Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.224 [16.3II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.227 [40]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.111 [3]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.99 [9]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.134+61k+62k [15]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.123 [11]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.82 [80]
 • Mowszowicz, J., 1986 — Krajowe chwasty polne i ogrodowe. p.311 [20]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.37+41 [86.1]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.137 [150.1]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. II p.176 [445]
 • Nie znaleziona literatura id:
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Sotek Z., Popiela A., Kwiatkowski P., 2003 — The distribution of Montia fontana L. (Portulacaceae) in Poland [207]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji