atlas-roslin.pl

Chenopodiaceae [🔉 che·no·po·di·a·ce·e]

komosowate
Chenopodioideae
Liczne gatunki są związane z solniskami, terenami suchymi lub ruderalnymi. Także jako chwasty w uprawach.
Do tej rodziny należy burak cukrowy (Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima) (główne źródło cukru w strefie umiarkowanego klimatu) i inne odmiany uprawne wywiedzione do dzikiego buraka zwyczajnego (Beta vulgaris) jak burak ćwikłowy, burak pastewny. W uprawie znajdują się też takie warzywa liściowe jak szpinak warzywny (Spinacia oleracea) i łoboda ogrodowa (Atriplex hortensis).
Stosunkowo nieliczne gatunki są uprawiane jako rośliny ozdobne.
  
↓nie(z) łodyga członowana
Salicornia europaea
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
Salicornia europaea (soliród zielny)
wystepowanie
solirodek zielny · syn. Salicornia herbacea · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Solniska (obligatoryjny halofit), w miejscach wiosną podmokłych, potem przesychających.
  
  
↑nie (z) łodyga nie członowana
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
  
    
↓nie(z) liście siedzące
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Kwiaty wyrastają po 1 – 3 (5) w pachwinie liści tworząc ulistniony kłosowaty kwiatostan lub jako bardzo krótki kłos z podsadką.
    
      
↓nie(z) liście nie kolczaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· Kwiaty w 1 – 3(-5)-kwiatowych kłosach.
      
        
↓nie(z) rośliny nagie
Suaeda maritima (sodówka nadmorska)
Suaeda maritima (sodówka nadmorska)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Roślina naga, szarozielona.
Suaeda maritima (sodówka nadmorska)
wystepowanie
syn. Suaeda maritima · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Obligatoryjny halofit (słonorośle).
        
        
↑nie (z) rośliny owłosione
· ta cecha diagnos ...
· Działki okwiatu na owocu z przydatkami.
        
          
↓nie(z) listki okwiatu na owocu z poprzecznymi skrzydlastymi przydatkami
Kochia laniflora (mietelnik piaskowy)
Kochia scoparia (mietelnik żakula)
XL
          
          
↑nie (z) listki okwiatu na owocu z ciernistymi, często odgiętymi, przydatkami
Bassia sedoides
          
      
↑nie (z) liście kolczaste
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· Kwiaty pojedynczo w pachwinach liści.
      
        
↓nie(z) liście zwężone u nasady
Corispermum pallasii (wrzosowiec cienkoskrzydełkowy)
3D
Corispermum pallasii (wrzosowiec cienkoskrzydełkowy)
        
        
↑nie (z) liście rozszerzające się ku nasadzie
        
          
↓nie(z) listki okwiatu na grzbiecie z poprzecznym wyrostkiem lub oskrzydlone
Salsola kali ssp. kali (solanka kolczysta typowa)
Salsola kali ssp. kali (solanka kolczysta typowa)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· Pylników zwykle 5, niezrośniętych w nasadzie.
          
          
↑nie (z) listki okwiatu na grzbiecie bez wyrostka lub skrzydełka
Polycnemum arvense (chrząstkowiec polny)
Polycnemum arvense (chrząstkowiec polny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Pylników zwykle 3, zrośnięte w nasadzie w pierścień.
          
    
↑nie (z) liście ogonkowe lub zwężone u nasady
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· Kwiaty w kłębikach zebranych w pozorny kłos lub wiechę, rzadziej wierzchotkę dwuramienną.
    
      
↓nie(z) z obfitą rozetą całobrzegich liści, uprawne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
      
        
↓nie(z) kwiaty obupłciowe
Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima (burak cukrowy)
  Uprawiane warzywo, roślina przemysłowa (burak cukrowy) lub pastewna.
        
        
↑nie (z) rośliny dwupienne
Spinacia oleracea (szpinak warzywny)
szpinak zwyczajny · (potocznie: "szpinak") · takson uprawiany
  Uprawiane warzywo liściowe.
        
      
↑nie (z) liście raczej nie w rozecie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje s ...
      
        
↓nie(z) liście siedzące zwężające się
Halimione pedunculata (obione szypułkowa)
XL
Halimione pedunculata (obione szypułkowa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Jednopienna, kwiaty żeńskie bez okwiatu, z podkwiatkiem 2 – 3-klapowym.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
Halimione pedunculata (obione szypułkowa)
syn. Atriplex pedunculatum · Obione pedunculata · takson wymarły na terenie Polski
  Roślina na solniskach, na wybrzeżu morskim. W Polsce wymarła
        
        
↑nie (z) liście ogonkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
        
          
↓nie(z) obupłciowe bez podkwiatków
Chenopodium glaucum siewka (rozwój komosy siniej)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
          
          
↑nie (z) jednopłciowe z podkwiatkami
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
Rośliny zielne jednoroczne, byliny, półkrzewy lub rzadziej (nie w naszym klimacie) krzewy lub małe drzewa. Liście i pędy mogą być nagie lub pokryte prostymi, gwiazdkowatymi lub banieczkowatymi lub łuseczkowatymi włoskami (omączone).

space

Kwiaty nieduże, niepozorne, pojedyncze zebrane w kłębiki, te mogą budować złożone kwiatostany kłosokształtne, groniaste lub wiechowate. U części gatunków kwiaty rozdzielnopłciowe, zwykle jednopienne.

space

Pręcików (1 – 3-)5, nadległych członom okwiatu. Słupek górny, z 2(-5) owocolistków, jednokomorowy, w dolnej części z jednym zarodkiem. Szyjek słupka lub znamion 2(-5).

space