Liczne gatunki są związane z solniskami, terenami suchymi lub ruderalnymi. Także jako chwasty w uprawach.
Do tej rodziny należy burak cukrowy (Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima) (główne źródło cukru w strefie umiarkowanego klimatu) i inne odmiany uprawne wywiedzione do dzikiego buraka zwyczajnego (Beta vulgaris) jak burak ćwikłowy, burak pastewny. W uprawie znajdują się też takie warzywa liściowe jak szpinak warzywny (Spinacia oleracea) i łoboda ogrodowa (Atriplex hortensis).
Stosunkowo nieliczne gatunki są uprawiane jako rośliny ozdobne.
łodyga członowana
(z) *łodyga nie członowana
Salicornia europaea
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Salicornia europaea L. (soliród zielny)
wystepowanie - Salicornia europaea (soliród zielny)
solirodek zielny · syn. Salicornia herbacea L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Solniska (obligatoryjny halofit), w miejscach wiosną podmokłych, potem przesychających.
łodyga nie członowana
(z) *łodyga członowana
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty wyrastają po 1-3 (5) w pachwinie liści tworząc ulistniony kłosowaty kwiatostan lub jako bardzo krótki kłos z podsadką.
liście nie kolczaste
(z) *liście kolczaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w 1-3(-5)-kwiatowych kłosach.
Suaeda maritima (sodówka nadmorska)
Suaeda maritima (sodówka nadmorska)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Roślina naga, szarozielona.
▶ Suaeda maritima (L.) Dumort. (sodówka nadmorska)
wystepowanie - Suaeda maritima (sodówka nadmorska)
syn. Suaeda maritima Dumort. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Obligatoryjny halofit (słonorośle).
rośliny owłosione
(z) *rośliny nagie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki okwiatu na owocu z przydatkami.
listki okwiatu na owocu z poprzecznymi skrzydlastymi przydatkami
(z) *listki okwiatu na owocu z ciernistymi, często odgiętymi, przydatkami
Kochia laniflora (mietelnik piaskowy)
Kochia scoparia (mietelnik żakula)
XL
listki okwiatu na owocu z ciernistymi, często odgiętymi, przydatkami
(z) *listki okwiatu na owocu z poprzecznymi skrzydlastymi przydatkami
Bassia sedoides
liście kolczaste
(z) *liście nie kolczaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty pojedynczo w pachwinach liści.
liście rozszerzające się ku nasadzie
(z) *liście zwężone u nasady
listki okwiatu na grzbiecie z poprzecznym wyrostkiem lub oskrzydlone
(z) *listki okwiatu na grzbiecie bez wyrostka lub skrzydełka
Salsola kali ssp. kali (solanka kolczysta typowa)
Salsola kali ssp. kali (solanka kolczysta typowa)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pylników zwykle 5, niezrośniętych w nasadzie.
listki okwiatu na grzbiecie bez wyrostka lub skrzydełka
(z) *listki okwiatu na grzbiecie z poprzecznym wyrostkiem lub oskrzydlone
Polycnemum arvense (chrząstkowiec polny)
Polycnemum arvense (chrząstkowiec polny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pylników zwykle 3, zrośnięte w nasadzie w pierścień.
liście ogonkowe lub zwężone u nasady
(z) *liście siedzące
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w kłębikach zebranych w pozorny kłos lub wiechę, rzadziej wierzchotkę dwuramienną.
z obfitą rozetą całobrzegich liści, uprawne
(z) *liście raczej nie w rozecie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
kwiaty obupłciowe
(z) *rośliny dwupienne
Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima (burak cukrowy)
  Uprawiane warzywo, roślina przemysłowa (burak cukrowy) lub pastewna.
rośliny dwupienne
(z) *kwiaty obupłciowe
▶ Spinacia oleracea L. (szpinak warzywny)
szpinak zwyczajny · (potocznie: "szpinak") · takson uprawiany [491]
  Uprawiane warzywo liściowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
liście siedzące zwężające się
(z) *liście ogonkowe
Halimione pedunculata (obione szypułkowa)
XL
Halimione pedunculata (obione szypułkowa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Jednopienna, kwiaty żeńskie bez okwiatu, z podkwiatkiem 2-3-klapowym.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Halimione pedunculata (L.) Aellen (obione szypułkowa)
syn. Atriplex pedunculatum L. · Obione pedunculata (Grubf.) Moq. · takson wymarły na terenie Polski [491]
  Roślina na solniskach, na wybrzeżu morskim. W Polsce wymarła
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
obupłciowe bez podkwiatków
(z) *jednopłciowe z podkwiatkami
Chenopodium glaucum siewka (rozwój komosy siniej)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
jednopłciowe z podkwiatkami
(z) *obupłciowe bez podkwiatków
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony

opis

Rośliny zielne jednoroczne, byliny, półkrzewy lub rzadziej (nie w naszym klimacie) krzewy lub małe drzewa. Liście i pędy mogą być nagie lub pokryte prostymi, gwiazdkowatymi lub banieczkowatymi lub łuseczkowatymi włoskami (omączone).

space

Kwiaty nieduże, niepozorne, pojedyncze zebrane w kłębiki, te mogą budować złożone kwiatostany kłosokształtne, groniaste lub wiechowate. U części gatunków kwiaty rozdzielnopłciowe, zwykle jednopienne.

space

Pręcików (1-3-)5, nadległych członom okwiatu. Słupek górny, z 2(-5) owocolistków, jednokomorowy, w dolnej części z jednym zarodkiem. Szyjek słupka lub znamion 2(-5).

space

Chenopodium (komosa)
Chenopodium
kwiaty obupłciowe, bez podkwiatków z 3-5-listkowym okwiatem
Atriplex (łoboda)
Atriplex
kwiaty jednopłciowe, kwiaty żeńskie bez okwiatu ale z dwoma silnie rozwiniętymi, niezrośniętymi, podkwiatkami

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Chenopodiaceae [🔉 che·no·po·di·a·ce·ē]Chenopodioideae(pl) komosowate
-aceae (lat., suff.) — standardowe zakończenie nazwy jednostki taksonomicznej w randze rodziny; wymawiane -a-ce-e
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji