atlas-roslin.pl

Div. Pteridophyta

paprotniki
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
cechy diagnostyczne w kluczu:klucz głównykl 2798
  
↓niełodyga członowana - skrzypy
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
  
↑nie łodyga nieczłonowana
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
    
↓niena dnie zbiorników wodnych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
    
↑nie ↓niewidłaki
Lycopodium annotinum (widłak jałowcowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
    
↑nie paprocie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· albo nitkowate na długiej czołgającej się łodydze (gałuszka kulecznica (Pilularia globulifera)).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony