atlas-roslin.pl

Chenopodium [🔉 che·no·po·di·um]

komosa
  
↓nie(z) gałązki kwiatostanu ciernisto zakończone
Chenopodium aristatum (komosa oścista)
Chenopodium aristatum (komosa oścista)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· Roślina roczna; naga lub skąpo ogruczolona; liście lancetowate lub równowąskie.
Chenopodium aristatum (komosa oścista)
wystepowanie
komosa ciernista, piana morska · syn. Teloxys aristata · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Zawlekana, zadomawiająca się jako chwast upraw.
  
  
↑nie (z) gałązki kwiatostanu nie zakończone cierniami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
  
    
↓nie(z) z gruczołkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
    
    
↑nie (z) z włoskami mączystymi lub nagie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
    
      
↓nie(z) okwiat zmięśniały, uprawiane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje si ...
      
        
↓nie(z) wszystkie kłębiki oddalone, podobne
Blitum virgatum (komosa rózgowa)
Blitum virgatum (komosa rózgowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Niełupka w zarysie okrągła do szeroko elipsoidalnej, 0.9 – 1.5 mm średnicy, na obwodzie zaokrąglona i z rowkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
Blitum virgatum (komosa rózgowa)
syn. Chenopodium foliosum · efemerofit
  Uprawiana roślina ozdobna i warzywo liściowe.
        
        
↑nie (z) końcowe kłębiki obok siebie
Blitum capitatum (komosa główkowata)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Niełupka w zarysie eliptyczna do okrągławej, 0.8 – 1 mm długości i 0.6 – 0.9 mm średnicy, na obwodzie z wyraźnym wąskim kilem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
Blitum capitatum (komosa główkowata)
syn. Chenopodium capitatum · takson uprawiany
  Uprawiana roślina ozdobna.
        
      
↑nie (z) okwiat niezmięśniały, dziko rosnące
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
  Dziko rosnące gatunki flory Polski.
      
        
↓nie(z) bylina
Chenopodium bonus-henricus (komosa strzałkowata)
Chenopodium bonus-henricus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
· Znamię słupka ponad 0.8 mm długości. Wszystkie słupki i owoce bocznie spłaszczone.
Chenopodium bonus-henricus (komosa strzałkowata)
wystepowanie
syn. Blitum bonus-henricus · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Siedliska ruderalne, w miejscach wilgotnych i żyznych.
        
        
↑nie (z) jednoroczne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Znamię słupka krótsze jak 0.8 mm.
        
          
↓nie(z) nasada liścia sercowata lub ucięta
Chenopodium hybridum (komosa wielkolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· Niełupki 1.5 – 2 mm średnicy.
Chenopodium hybridum (komosa wielkolistna)
wystepowanie
syn. Chenopodiastrum hybridum · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Siedliska ruderalne, także chwast w ogrodach i w uprawach okopowych. Na glebach żyznych, lekkich, rośnie także w półcieniu.
          
          
↑nie ↓nie(z) liście dwubarwne
Chenopodium rubrum (komosa czerwonawa)
po lewej płożące się pędy komosy sinej (Chenopodium glaucum), po prawej wzniesiony pęd komosy czerwonawej (Chenopodium rubrum)
Chenopodium glaucum (komosa sina)
3D
Chenopodium glaucum (komosa sina)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeg ...
Chenopodium glaucum (komosa sina)
wystepowanie
syn. Oxybasis glauca · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Występuje na odkrytych, ciepłych, terenach podmokłych, przy wodach stojących i płynących, na solniskach i terenach o większym stężeniu soli lub związków azotowych, terenach ruderalnych, przy składowiskach obornika, silosach na kiszonkę.
          
          
↑nie (z) liście inne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Znamię słupka drobne, około 0.5 mm długości; niełupki poniżej 1.5 mm średnicy.
          
            
↓nie(z) owoce bocznie spłaszczone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· Kwiatostan nieomączony, nagi.
            
              
↓nie(z) listki okwiatu bez kila
Chenopodium rubrum
Chenopodium rubrum (komosa czerwonawa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
Chenopodium rubrum (komosa czerwonawa)
wystepowanie
syn. Oxybasis rubra · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pozbawione roślinności tereny przy ciekach wodnych i wodach stojących. Preferuje gleby głębokie, zasobne w azot i próchnicę. Także na innych wilgotnych i zasobnych w rozkładającą się materię organiczną terenach ruderalnych.
              
              
↑nie (z) listki okwiatu z kilem
Chenopodium chenopodioides (komosa solniskowa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w ...
Chenopodium chenopodioides (komosa solniskowa)
syn. Chenopodium botryodes · Chenopodium crassifolum · Oxybasis chenopodioides · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Słonorośle. U nas na słonym torfowisku koło Łęczycy.
              
            
↑nie (z) owoce nie bocznie spłaszczone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pra ...
            
              
↓nie(z) niełupki z ostrym brzegiem
Chenopodium murale (komosa murowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
Chenopodium murale (komosa murowa)
wystepowanie
syn. Chenopodiastrum murale · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Siedliska ruderalne, żyzne.
              
              
↑nie (z) niełupki obłe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
              
                
↓nie(z) kwiatostan i kwiaty nagie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
                
                  
↓nie(z) liście całobrzegie
Chenopodium polyspermum (komosa wielonasienna)
Chenopodium polyspermum (komosa wielonasienna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu ...
· Łodyga wyraźnie czworoboczna, pokładająca się lub podnosząca się.
Chenopodium polyspermum (komosa wielonasienna)
wystepowanie
syn. Lipandra polysperma · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Przy ciekach i zbiornikach wodnych, na piaszczystych brzegach i łachach pozbawionych okrywy roślinnej, na obszarach okresowo zalewanych lub podmokłych, jako chwast upraw, zwłaszcza okopowych, na przydrożach, terenach ruderalnych.
                  
                  
↑nie (z) liście ząbkowane
Chenopodium urbicum (komosa trójkątna)
XL
Chenopodium urbicum (komosa trójkątna)
XL
Chenopodium urbicum (komosa trójkątna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· Łodyga niewyraźnie kanciasta, wzniesiona.
Chenopodium urbicum (komosa trójkątna)
wystepowanie
syn. Oxybasis urbica · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Siedliska ruderalne, pobocza. Na glebach żyznych, często słonych, wiosną wilgotnych.
                  
                
↑nie (z) kwiatostan i kwiaty omączone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
                
                  
↓nie(z) silny zapach śledziowy
Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Dolne liście łodygowe jajowate do szeroko rombowych, całobrzegie lub z niewyraźnymi zębami w najszerszej części.
Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Siedliska ruderalne, przydroża, przypłocia. Na glebach lekkich, zasobnych zwłaszcza w azot, w miejscach ciepłych, nasłonecznionych.
                  
                  
↑nie (z) bez śledziowego zapachu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
Chenopodium album agg. (komosa biała (agg.))
wystepowanie
lebioda · (potocznie: "komosa biała") · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Tutaj liczne podobne do siebie drobne gatunki. Przy ich oznaczaniu szczególne znaczenie mają urzeźbienie nasion, kształt liści (zwłaszcza dolnych i środkowych łodygowych), forma kwiatostanu i kłębików oraz forma wzrostu.
                  
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

uwagi

„Śmierdzące komosy” tj. gatunki z aromatycznymi włoskami gruczołowatymi, współcześnie mogą być ujmowane w osobnym rodzaju Dysphania.
Chenopodium album siewka (rozwój komosy białej)
włoski mączyste
Oznaczając gatunki z tego rodzaju należy między innymi zwrócić uwagę:
- obecność gruczołków lub kulistawych włosków mączystych na liściach i elementach kwiatostanu,
- kształt liści, typ kwiatostanu, obecność liści w kwiatostanie,
- na to czy kwiaty są o symetrii promienistej, czy bocznie spłaszczone,
- urzeźbienie powierzchni nasion.