atlas-roslin.pl

Equisetum [🔉 e·kwi·se·tum]

skrzyp
Wieloletnie byliny o głęboko w ziemi umieszczonych kłączach.
Łodyga jest członowana. W węzłach, okółkowo odchodzą łodyżki kolejnego rzędu. Łodyga jest żebrowana, w środku pusta, z mniejszym lub większym centralnym kanałem powietrznym i kanałami obwodowymi.
Przy oznaczaniu skrzypów należy zwrócić uwagę na różne rodzaje pędów. U części gatunków występują osobne, znacznie różniące się pędy zarodnikowe, wyrastają wiosną i są zakończone kłosem z zarodniami oraz pędy asymilacyjne, płonne. U innych gatunków kłosy tworzą się na pędach wyglądających tak samo jak pędy płonne lub pędy zarodnikowe zielenieją i zmieniają się w pędy letnie, asymilacyjne. Pędy mogą być zimozielone lub zamierają na zimę.
Ważną cechą diagnostyczną jest przekrój poprzeczny łodygi, a w nim wielkość centralnego kanału powietrznego i kanałów obwodowych w stosunku do średnicy łodygi.
Należy także zwrócić uwagę na liczbę, kształt i rowkowanie żeber. Tak samo ważne są cechy związane z pochwami i ich ząbkami.
cechy diagnostyczne w kluczu:Pteridophyta (paprotniki)kl 2800
  
↓nie(z) oznaczanie po pędach z kłosami zarodnionośnymi
  
    
↓nie(z) różnopostaciowe pędy zarodnionośnie i płonne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźn ...
· Kłosy tępo zakończone.
    
      
↓nie(z) pędy zarodnionośne grube
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
XL
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
pędy zarodnionośne z kłosami oraz młode pędy asymilacyjne
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
XL
młody pęd asymilacyjny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się p ...
· Pochwy liściowe z (15) 20 – 40 ząbkami.
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
wystepowanie
syn. Equisetum maximum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Źródliska, wilgotne zarośla i temu podobne podmokłe siedliska.
      
      
↑nie (z) pędy zarodnionośne cieńsze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· Pochwy liściowe z 3 – 20 ząbkami.
      
        
↓nie(z) ząbki zrośnięte
Equisetum sylvaticum
Equisetum sylvaticum
Equisetum sylvaticum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje si ...
· Pędy zarodnionośne nie zamierają, a szybko zielenieją i tworzą rozgałęziające się pędy boczne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
Equisetum sylvaticum (skrzyp leśny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W lasach różnego typu, na siedliskach wilgotnych, rzadziej poza lasami na torfowiskach. Wyłącznie na glebach kwaśnych, podmokłych.
        
        
↑nie (z) ząbki niezrośnięte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
        
          
↓nie(z) ząbki szeroko suchobłoniasto obrzeżone
Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· Pędy zarodnionośne jasne, po wysypaniu zarodników nie zamierają a szybko zielenieją i tworzą okółki pędów bocznych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)
wystepowanie
syn. Equisetum pratense · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Siedliska półcieniste; lasy łęgowe, zarośla przy ciekach wodnych, na glebach wilgotnych; nie toleruje wapnia.
          
          
↑nie (z) ząbki bez suchobłoniastego obrzeżenia
Equisetum arvense (skrzyp polny)
XL
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· Pędy zarodnionośne brązowoczerwone, po wysypaniu zarodników zamierają.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
Equisetum arvense (skrzyp polny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Częsta roślina synantropijna, jako chwast na polach, na terenach ruderalnych, przy szlakach komunikacyjnych; poza tym w rożnego rodzaju lasach, tereny piaszczyste, murawy itd. Na glebach różnego rodzaju, z przewagą wilgotnych i kwaśnych.
          
    
↑nie (z) pędy zarodnionośne i płonne podobne do siebie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
    
      
↓nie(z) kłos tępo zakończony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Łodygi stosunkowo miękkie — łatwo rozpłaszczają się przy zielnikowaniu.
      
        
↓nie(z) pędy grube, wcale lub słabo rozgalęzione
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
XL
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· Ząbki pochwy (8) 10 – 20 (30), szydlaste, z nieznacznym suchobłoniastym obrzeżeniem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
wystepowanie
syn. Equisetum limosum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Częsty. Szuwary, torfowiska, tereny bagienne wokół wód stojących lub wolno płynących. Gatunek światłolubny, związany z glebami kwaśnymi i ubogimi, stale podmokłymi.
        
        
↑nie (z) łodygi cieńsze, rozgałęziające się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· Ząbków pochwy 4 – 12 (16).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
        
          
↓nie(z) rozgałęzienia tylko w nasadzie łodygi
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· Wszystkie pochwy liściowe przylegające, ząbki rozdzielone, 4 – 12, lancetowate, z szerokim białym obrzeżeniem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Mokre łąki, brzegi wód, olszyny, rzadziej jako chwast na polach i przy drogach. Na glebach umiarkowanie wilgotnych lub trwale podmokłych, ubogich, torfiastych, zwykle kwaśnych.
          
          
↑nie (z) łodyga rozgałęziająca się na całej długości
Equisetum litorale
XL
Equisetum ×litorale (skrzyp pośredni)
Equisetum ×litorale (skrzyp pośredni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
· Górne pochwy liściowe dzwonkowato rozdęte, ząbki po części zlepione ze sobą, 6 – 16, szerokolancetowate, bez szerokiego białego obrzeżenia.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Equisetum ×litorale (skrzyp pośredni)
Equisetum arvense × fluviatile · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
      
↑nie (z) kłos z ostrym kończykiem (Hippochaete)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
· Łodyga sztywna (przy zielnikowaniu nie rozpłaszcza się).
      
        
↓nie(z) łodyga w dole rozgałęziająca się
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym g ...
· Pochwy liściowe 2×dłuższe niż szersze, wąsko lejkowato rozszerzone, szarozielone lub dolne brązowawe. Ząbki w dole trójkątne, czarnobrązowe, wąsko biało obrzeżone w górze wyciągnięte szydlasto w biały, nietrwały wierzchołek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· ta cecha diagnostyc ...
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi wód, piaski, skarpy przy drogach. Gleby suche i umiarkowanie wilgotne, zasadowe lub obojętne.
        
        
↑nie (z) łodyga nierozgałęziająca się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· Żebra z bruzdą grzbietową, obustronnie obrzeżoną wałem krzemionkowym.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
        
          
↓nie(z) łodygi sztywne 4 – 6 mm średnicy
Equisetum hyemale
strobil
Equisetum hyemale (skrzyp zimowy)
liście
Equisetum hyemale
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
· Kanał centralny zajmuje ponad 2/3 średnicy łodygi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ró ...
Equisetum hyemale (skrzyp zimowy)
wystepowanie
syn. Equisetum hiemale · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne zbocza i lasy, brzegi cieków wodnych. Gleby umiarkowanie wilgotne i wilgotne, piaszczyste lub gliniaste, preferuje zasadowe lub obojętne.
          
          
↑nie (z) łodygi ±wiotkie, 1 – 3 mm średnicy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· Kanał centralny zajmuje do połowy średnicy łodygi.
· ta cecha diagnostyczna jes ...
          
            
↓nie(z) kanał centralny wąski
Equisetum variegatum (skrzyp pstry)
Equisetum variegatum (skrzyp pstry)
Equisetum variegatum (skrzyp pstry)
przekrój przez dolną część pędu głównego
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· Łodyga 10 – 30 (40) cm, 1 – 3 mm; zimująca. Żeber 6 – 8.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim ...
Equisetum variegatum (skrzyp pstry)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Występuje na podmokłych łąkach, źródliskach, mokrych piaskach, skarpach, jako roślina pionierska na rzecznych łachach. Preferuje wilgotne gleby zasobne w humus, zasadowe lub obojętne. Światłolubna i stosunkowo ciepłolubna.
            
            
↑nie (z) kanał centralny zajmuje połowę łodygi
Equisetum ×trachyodon (skrzyp Mackaya)
Equisetum ×trachyodon (skrzyp Mackaya)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Łodyga do 50 cm, średnicy 2 – 5 mm. Żeber 7 – 14, z dwoma podłużnymi rzędami guzków krzemionkowych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
Equisetum ×trachyodon (skrzyp Mackaya)
Equisetum hyemale × variegatum · takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak)
  Podmokłe łąki na pd.
            
  
↑nie (z) oznaczanie po pędach płonnych
  
    
↓nie(z) łodyga nierozgałęziająca się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
    
      
↓nie(z) łodyga obła
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
XL
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
XL
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
· Pochwa łodygowa lśniąca. Ząbki pochwy (8) 10 – 20 (30), szydlaste, z nieznacznym suchobłoniastym obrzeżeniem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
wystepowanie
syn. Equisetum limosum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Częsty. Szuwary, torfowiska, tereny bagienne wokół wód stojących lub wolno płynących. Gatunek światłolubny, związany z glebami kwaśnymi i ubogimi, stale podmokłymi.
      
      
↑nie (z) łodyga bruzdowana
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
· Kanał centralny zajmuje nie więcej jak 2/3 średnicy pędu.
      
    
↑nie (z) łodyga bogato okółkowo rozgałęziająca się
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
    
      
↓nie(z) gałązki 2 – 3×rozgałęzione; ząbki pochwy złączone po kilka
Equisetum sylvaticum (skrzyp leśny)
Equisetum sylvaticum
Equisetum sylvaticum (skrzyp leśny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· Ząbki pochew łodygowych zrośnięte po kilka, tak że powstaje (3) 4 – 5 (6) ząbków (ich liczba mniejsza od liczby żeber łodygi (10 – 18).
Equisetum sylvaticum (skrzyp leśny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W lasach różnego typu, na siedliskach wilgotnych, rzadziej poza lasami na torfowiskach. Wyłącznie na glebach kwaśnych, podmokłych.
      
      
↑nie (z) gałązki pojedyncze; ząbki niezłączone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· Ząbki pochwy wolne, w tej liczbie co żebra.
      
        
↓nie(z) pęd gruby (5) 10 – 15mm
Equisetum telmateia
Equisetum telmateia
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajd ...
· Pochwy liściowe z (15) 20 – 40 ząbkami, z długim szydlastym ząbkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
wystepowanie
syn. Equisetum maximum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Źródliska, wilgotne zarośla, lasy łęgowe i temu podobne podmokłe siedliska na glebach obojętnych lub zasadowych.

⇒ zobacz też węzeł E. fluviatile (łodyga co najwyżej słabo rozgałęziona; kanał centralny bardzo szeroki)

        
        
↑nie (z) pęd cieńszy, wyraźnie żebrowany
        
          
↓nie(z) szarozielona
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
przekrój łodygi w okolicach pochwy (z lewej) i w międzywęźlu (z prawej)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różn ...
· Pochwy liściowe 2×dłuższe niż szersze, wąsko lejkowato rozszerzone, szarozielone lub dolne brązowawe. Ząbki w dole trójkątne, czarnobrązowe, wąsko biało obrzeżone w górze wyciągnięte szydlasto w biały, nietrwały wierzchołek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi wód, piaski, skarpy przy drogach. Gleby suche i umiarkowanie wilgotne, zasadowe lub obojętne.
          
          
↑nie (z) trawiastozielone
· ta cecha diagnostyczna j ...
· Gałązki 3 – 5-żebrowe.
          
            
↓nie(z) gałązki delikatne, pochwy na nich długie
Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)
Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)
Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu z ...
· Żebra łodygi (przynajmniej w rozgałęzionej części łodygi) z jednym rzędem wąsko walcowatych guzków krzemionkowych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)
wystepowanie
syn. Equisetum pratense · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Siedliska półcieniste; lasy łęgowe, zarośla przy ciekach wodnych, na glebach wilgotnych; nie toleruje wapnia.
            
            
↑nie (z) gałązki dość sztywne, pochwy na nich krótkie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
· Żebra łodygowe ±gładkie (bez linii guzków krzemiankowych).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
            
              
↓nie(z) pochwy łodygowe odstające
Equisetum ×litorale (skrzyp pośredni)
Equisetum ×litorale (skrzyp pośredni)
Equisetum xlitorale
schematyczny rysunek przekroju pędu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
· Górne pochwy liściowe dzwonkowato rozdęte, ząbki po części zlepione ze sobą, 6 – 16, szerokolancetowate, bez szerokiego białego obrzeżenia.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Equisetum ×litorale (skrzyp pośredni)
Equisetum arvense × fluviatile · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
↑nie (z) wszystkie pochwy łodygowe przylegające
              
                
↓nie(z) pierwszy człon gałązki ±dłuższy od pochwy łodygowej
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak te ...
· Pochwy łodygowe wąsko lejkowate. Ząbki pochew łodygowych stanowią 1/3 – 1/2 długości pochwy, z wyraźną bruzdą grzbietową; bez suchobłoniastego obrzeżenia lub z bardzo wąskim, ciemnobrunatne aż czarne;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
Equisetum arvense (skrzyp polny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Częsta roślina synantropijna, jako chwast na polach, na terenach ruderalnych, przy szlakach komunikacyjnych; poza tym w rożnego rodzaju lasach, tereny piaszczyste, murawy itd. Na glebach różnego rodzaju, z przewagą wilgotnych i kwaśnych.
                
                
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone ...
· Łodyga rozgałęzia się tylko w dole; cienka 1 – 3 mm, z (4) 6 – 10 (12) żebrami, głęboko bruzdowana.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Mokre łąki, brzegi wód, olszyny, rzadziej jako chwast na polach i przy drogach. Na glebach umiarkowanie wilgotnych lub trwale podmokłych, ubogich, torfiastych, zwykle kwaśnych.
                
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu