atlas-roslin.pl
klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Polypodiopsida » subCl. Equisetidae » Ord. Equisetales » Fam. Equisetaceae »

Equisetum [🔉 e·kwi·se·tum]

skrzyp
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Wieloletnie byliny o głęboko w ziemi umieszczonych kłączach.
Łodyga jest członowana. W węzłach, okółkowo odchodzą łodyżki kolejnego rzędu. Łodyga jest żebrowana, w środku pusta, z mniejszym lub większym centralnym kanałem powietrznym i kanałami obwodowymi.
Przy oznaczaniu skrzypów należy zwrócić uwagę na różne rodzaje pędów. U części gatunków występują osobne, znacznie różniące się pędy zarodnikowe, wyrastają wiosną i są zakończone kłosem z zarodniami oraz pędy asymilacyjne, płonne. U innych gatunków kłosy tworzą się na pędach wyglądających tak samo jak pędy płonne lub pędy zarodnikowe zielenieją i zmieniają się w pędy letnie, asymilacyjne. Pędy mogą być zimozielone lub zamierają na zimę.
Ważną cechą diagnostyczną jest przekrój poprzeczny łodygi, a w nim wielkość centralnego kanału powietrznego i kanałów obwodowych w stosunku do średnicy łodygi.
Należy także zwrócić uwagę na liczbę, kształt i rowkowanie żeber. Tak samo ważne są cechy związane z pochwami i ich ząbkami.
↓nie(z) oznaczanie po pędach z kłosami zarodnionośnymi
↓nie(z) różnopostaciowe pędy zarodnionośnie i płonne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłosy tępo zakończone.
↓nie(z) pędy zarodnionośne grube
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
XL
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
pędy zarodnionośne z kłosami oraz młode pędy asymilacyjne
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
XL
młody pęd asymilacyjny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pochwy liściowe z (15) 20-40 ząbkami.
▶ Equisetum telmateia Ehrh. (skrzyp olbrzymi)
wystepowanie - Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
syn. Equisetum maximum auct. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Źródliska, wilgotne zarośla i temu podobne podmokłe siedliska.
↑nie (z) pędy zarodnionośne cieńsze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pochwy liściowe z 3-20 ząbkami.
↓nie(z) ząbki zrośnięte
Equisetum sylvaticum
pęd zarodnikowy, u skrzypu leśnego pędy zarodnikowe zielenieją zaraz po wysypaniu zarodników i przekształcają się w pędy płonne (asymilacyjne); zbiorowisko: ziołorośle z lepiężnikiem białym Ass.Petasitetum albi ZLATN. 1928
Equisetum sylvaticum
pędy ze strobilami i młodymi pędami bocznymi
Equisetum sylvaticum
pędy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pędy zarodnionośne nie zamierają, a szybko zielenieją i tworzą rozgałęziające się pędy boczne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Equisetum sylvaticum L. (skrzyp leśny)
wystepowanie - Equisetum sylvaticum (skrzyp leśny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  W lasach różnego typu, na siedliskach wilgotnych, rzadziej poza lasami na torfowiskach. Wyłącznie na glebach kwaśnych, podmokłych.
↑nie (z) ząbki niezrośnięte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) ząbki szeroko suchobłoniasto obrzeżone
Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pędy zarodnionośne jasne, po wysypaniu zarodników nie zamierają a szybko zielenieją i tworzą okółki pędów bocznych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Equisetum pratense Ehrh. (skrzyp łąkowy)
wystepowanie - Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)
syn. Equisetum pratense L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Siedliska półcieniste; lasy łęgowe, zarośla przy ciekach wodnych, na glebach wilgotnych; nie toleruje wapnia.
↑nie (z) ząbki bez suchobłoniastego obrzeżenia
Equisetum arvense (skrzyp polny)
XL
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
liście na pędzie zarodnionośnym
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pędy zarodnionośne brązowoczerwone, po wysypaniu zarodników zamierają.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Equisetum arvense L. (skrzyp polny)
wystepowanie - Equisetum arvense (skrzyp polny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Częsta roślina synantropijna, jako chwast na polach, na terenach ruderalnych, przy szlakach komunikacyjnych; poza tym w rożnego rodzaju lasach, tereny piaszczyste, murawy itd. Na glebach różnego rodzaju, z przewagą wilgotnych i kwaśnych.
↑nie (z) pędy zarodnionośne i płonne podobne do siebie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) kłos tępo zakończony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodygi stosunkowo miękkie — łatwo rozpłaszczają się przy zielnikowaniu.
↓nie(z) pędy grube, wcale lub słabo rozgalęzione
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
XL
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ząbki pochwy (8) 10-20 (30), szydlaste, z nieznacznym suchobłoniastym obrzeżeniem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Equisetum fluviatile L. (skrzyp bagienny)
wystepowanie - Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
syn. Equisetum limosum L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Częsty. Szuwary, torfowiska, tereny bagienne wokół wód stojących lub wolno płynących. Gatunek światłolubny, związany z glebami kwaśnymi i ubogimi, stale podmokłymi.
↑nie (z) łodygi cieńsze, rozgałęziające się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ząbków pochwy 4-12 (16).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) rozgałęzienia tylko w nasadzie łodygi
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wszystkie pochwy liściowe przylegające, ząbki rozdzielone, 4-12, lancetowate, z szerokim białym obrzeżeniem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Equisetum palustre L. (skrzyp błotny)
wystepowanie - Equisetum palustre (skrzyp błotny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Mokre łąki, brzegi wód, olszyny, rzadziej jako chwast na polach i przy drogach. Na glebach umiarkowanie wilgotnych lub trwale podmokłych, ubogich, torfiastych, zwykle kwaśnych.
↑nie (z) łodyga rozgałęziająca się na całej długości
Equisetum litorale
XL
Equisetum ×litorale (skrzyp pośredni)
Equisetum ×litorale (skrzyp pośredni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Górne pochwy liściowe dzwonkowato rozdęte, ząbki po części zlepione ze sobą, 6-16, szerokolancetowate, bez szerokiego białego obrzeżenia.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Equisetum ×litorale Kühlew. ex Rupr. (skrzyp pośredni)
Equisetum arvense × fluviatile · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie (z) kłos z ostrym kończykiem (Hippochaete)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga sztywna (przy zielnikowaniu nie rozpłaszcza się).
↓nie(z) łodyga w dole rozgałęziająca się
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pochwy liściowe 2×dłuższe niż szersze, wąsko lejkowato rozszerzone, szarozielone lub dolne brązowawe. Ząbki w dole trójkątne, czarnobrązowe, wąsko biało obrzeżone w górze wyciągnięte szydlasto w biały, nietrwały wierzchołek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Brzegi wód, piaski, skarpy przy drogach. Gleby suche i umiarkowanie wilgotne, zasadowe lub obojętne.
↑nie (z) łodyga nierozgałęziająca się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Żebra z bruzdą grzbietową, obustronnie obrzeżoną wałem krzemionkowym.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) łodygi sztywne 4-6 mm średnicy
Equisetum hyemale
strobil
Equisetum hyemale (skrzyp zimowy)
liście
Equisetum hyemale
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kanał centralny zajmuje ponad 2/3 średnicy łodygi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Equisetum hyemale L. (skrzyp zimowy)
wystepowanie - Equisetum hyemale (skrzyp zimowy)
syn. Equisetum hiemale L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Wilgotne zbocza i lasy, brzegi cieków wodnych. Gleby umiarkowanie wilgotne i wilgotne, piaszczyste lub gliniaste, preferuje zasadowe lub obojętne.
↑nie (z) łodygi ± wiotkie, 1-3 mm średnicy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kanał centralny zajmuje do połowy średnicy łodygi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) kanał centralny wąski
Equisetum variegatum (skrzyp pstry)
Equisetum variegatum (skrzyp pstry)
Equisetum variegatum (skrzyp pstry)
przekrój przez dolną część pędu głównego
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga 10-30 (40) cm, 1-3 mm; zimująca. Żeber 6-8.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Equisetum variegatum Schleich. (skrzyp pstry)
wystepowanie - Equisetum variegatum (skrzyp pstry)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Występuje na podmokłych łąkach, źródliskach, mokrych piaskach, skarpach, jako roślina pionierska na rzecznych łachach. Preferuje wilgotne gleby zasobne w humus, zasadowe lub obojętne. Światłolubna i stosunkowo ciepłolubna.
↑nie (z) kanał centralny zajmuje połowę łodygi
Equisetum ×trachyodon (skrzyp Mackaya)
Equisetum ×trachyodon (skrzyp Mackaya)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga do 50 cm, średnicy 2-5 mm. Żeber 7-14, z dwoma podłużnymi rzędami guzków krzemionkowych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Equisetum ×trachyodon A. Br. (skrzyp Mackaya)
Equisetum hyemale × variegatum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony (brak w czekliście) [491]
  Podmokłe łąki na pd.
↑nie (z) oznaczanie po pędach płonnych
↓nie(z) łodyga nierozgałęziająca się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) łodyga obła
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
XL
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
XL
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pochwa łodygowa lśniąca. Ząbki pochwy (8) 10-20 (30), szydlaste, z nieznacznym suchobłoniastym obrzeżeniem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Equisetum fluviatile L. (skrzyp bagienny)
wystepowanie - Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
syn. Equisetum limosum L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Częsty. Szuwary, torfowiska, tereny bagienne wokół wód stojących lub wolno płynących. Gatunek światłolubny, związany z glebami kwaśnymi i ubogimi, stale podmokłymi.
↑nie (z) łodyga bruzdowana
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kanał centralny zajmuje nie więcej jak 2/3 średnicy pędu.
↑nie (z) łodyga bogato okółkowo rozgałęziająca się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) gałązki 2-3×rozgałęzione; ząbki pochwy złączone po kilka
Equisetum sylvaticum (skrzyp leśny)
pokrój
Equisetum sylvaticum
pęd zarodnikowy, u skrzypu leśnego pędy zarodnikowe zielenieją zaraz po wysypaniu zarodników i przekształcają się w pędy płonne (asymilacyjne); zbiorowisko: ziołorośle z lepiężnikiem białym Ass.Petasitetum albi ZLATN. 1928
Equisetum sylvaticum (skrzyp leśny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ząbki pochew łodygowych zrośnięte po kilka, tak że powstaje (3) 4-5 (6) ząbków (ich liczba mniejsza od liczby żeber łodygi (10-18).
▶ Equisetum sylvaticum L. (skrzyp leśny)
wystepowanie - Equisetum sylvaticum (skrzyp leśny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  W lasach różnego typu, na siedliskach wilgotnych, rzadziej poza lasami na torfowiskach. Wyłącznie na glebach kwaśnych, podmokłych.
↑nie (z) gałązki pojedyncze; ząbki niezłączone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ząbki pochwy wolne, w tej liczbie co żebra.
↓nie(z) pęd gruby (5) 10-15mm
Equisetum telmateia
pokrój rośliny
Equisetum telmateia
pęd
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pochwy liściowe z (15) 20-40 ząbkami, z długim szydlastym ząbkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Equisetum telmateia Ehrh. (skrzyp olbrzymi)
wystepowanie - Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
syn. Equisetum maximum auct. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Źródliska, wilgotne zarośla, lasy łęgowe i temu podobne podmokłe siedliska na glebach obojętnych lub zasadowych.

⇒ zobacz też węzeł E. fluviatile (łodyga co najwyżej słabo rozgałęziona; kanał centralny bardzo szeroki)

↑nie (z) pęd cieńszy, wyraźnie żebrowany
↓nie(z) szarozielona
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
przekrój łodygi w okolicach pochwy (z lewej) i w międzywęźlu (z prawej)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pochwy liściowe 2×dłuższe niż szersze, wąsko lejkowato rozszerzone, szarozielone lub dolne brązowawe. Ząbki w dole trójkątne, czarnobrązowe, wąsko biało obrzeżone w górze wyciągnięte szydlasto w biały, nietrwały wierzchołek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Brzegi wód, piaski, skarpy przy drogach. Gleby suche i umiarkowanie wilgotne, zasadowe lub obojętne.
↑nie (z) trawiastozielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Gałązki 3-5-żebrowe.
↓nie(z) gałązki delikatne, pochwy na nich długie
Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)
Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)
Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Żebra łodygi (przynajmniej w rozgałęzionej części łodygi) z jednym rzędem wąsko walcowatych guzków krzemionkowych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Equisetum pratense Ehrh. (skrzyp łąkowy)
wystepowanie - Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)
syn. Equisetum pratense L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Siedliska półcieniste; lasy łęgowe, zarośla przy ciekach wodnych, na glebach wilgotnych; nie toleruje wapnia.
↑nie (z) gałązki dość sztywne, pochwy na nich krótkie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Żebra łodygowe ± gładkie (bez linii guzków krzemiankowych).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) pochwy łodygowe odstające
Equisetum ×litorale (skrzyp pośredni)
Equisetum ×litorale (skrzyp pośredni)
Equisetum xlitorale
schematyczny rysunek przekroju pędu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Górne pochwy liściowe dzwonkowato rozdęte, ząbki po części zlepione ze sobą, 6-16, szerokolancetowate, bez szerokiego białego obrzeżenia.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Equisetum ×litorale Kühlew. ex Rupr. (skrzyp pośredni)
Equisetum arvense × fluviatile · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie (z) wszystkie pochwy łodygowe przylegające
↓nie(z) pierwszy człon gałązki ± dłuższy od pochwy łodygowej
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pochwy łodygowe wąsko lejkowate. Ząbki pochew łodygowych stanowią 1/3-1/2 długości pochwy, z wyraźną bruzdą grzbietową; bez suchobłoniastego obrzeżenia lub z bardzo wąskim, ciemnobrunatne aż czarne;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Equisetum arvense L. (skrzyp polny)
wystepowanie - Equisetum arvense (skrzyp polny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Częsta roślina synantropijna, jako chwast na polach, na terenach ruderalnych, przy szlakach komunikacyjnych; poza tym w rożnego rodzaju lasach, tereny piaszczyste, murawy itd. Na glebach różnego rodzaju, z przewagą wilgotnych i kwaśnych.
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga rozgałęzia się tylko w dole; cienka 1-3 mm, z (4) 6-10 (12) żebrami, głęboko bruzdowana.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Equisetum palustre L. (skrzyp błotny)
wystepowanie - Equisetum palustre (skrzyp błotny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Mokre łąki, brzegi wód, olszyny, rzadziej jako chwast na polach i przy drogach. Na glebach umiarkowanie wilgotnych lub trwale podmokłych, ubogich, torfiastych, zwykle kwaśnych.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji