atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]

Portulaca oleracea L. ssp. oleracea

portulaka pospolita typowa

cechy charakterystyczne

Roślina niska, pokładająca się, wąskolistna.

space

Poza tym opis znajduje się na stronie gatunku — portulaka pospolita (Portulaca oleracea).

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Portulaca oleracea ssp. oleracea (portulaka pospolita typowa)
Roślina dziko rosnąca na terenach ruderalnych, synantropijnych, w miejscach suchych i nasłonecznionych, np. w szczelinach bruku lub płyt chodnikowych.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.31.wmsz - Portulaca oleracea ssp. oleracea (portulaka pospolita typowa)
31
leg. Wojciech Maksymilian Szymański #5