atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]

Portulaca oleracea L. ssp. oleracea

portulaka pospolita typowa