atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » Ord.Caryophyllales » Fam.Portulacaceae » Portulaca » Portulaca oleracea »

Portulaca oleracea L. ssp. oleracea

portulaka pospolita typowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

cechy charakterystyczne

Roślina niska, pokładająca się, wąskolistna.

Podkwiatki tępogrzbieciste. Nasiona 0.9 mm długości.

Poza tym opis znajduje się na stronie gatunku — portulaka pospolita (Portulaca oleracea).Roślina niska, pokładająca się, wąskolistna.

space

Poza tym opis znajduje się na stronie gatunku — portulaka pospolita (Portulaca oleracea).

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Portulaca oleracea ssp. oleracea (portulaka pospolita typowa)
Roślina dziko rosnąca na terenach ruderalnych, synantropijnych, w miejscach suchych i nasłonecznionych, np. w szczelinach bruku lub płyt chodnikowych. Roślina dziko rosnąca na terenach ruderalnych, synantropijnych, w miejscach suchych i nasłonecznionych, np. w szczelinach bruku lub płyt chodnikowych.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.31.wmsz - Portulaca oleracea ssp. oleracea (portulaka pospolita typowa)
31
leg. Wojciech Maksymilian Szymański #5