atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Poa angustifolia L. [🔉 po·a *]

wiechlina wąskolistna, wyklina wąskolistna
Poa pratensis L. ssp. angustifolia (L.) Gaudin · Poa pratensis L. ssp. setacea Doell
Poa Poa Poa PoaPoawiechlina alpejska (Poa alpina)wiechlina babiogórska (Poa babiogorensis)
cechy diagnostyczne w kluczu:Poa (wiechlina)kl 6201

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Poa angustifolia (wiechlina wąskolistna)
Gatunek z grupy wiechliny łąkowej (Poa pratensis); częsty w Polsce, z preferencją dla siedlisk suchych, półnaturalnych i ruderalnych (np. częsty na terenach kolejowych).

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.