takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Poa angustifolia L.

wiechlina wąskolistna
Poa pratensis L. ssp. angustifolia (L.) Gaudin · Poa pratensis L. ssp. setacea Doell
na stronie — występowanie