antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, potencjalnie inwazyjny [234]

Brachyactis ciliata (Ledeb.) Ledeb.

astrowiec orzęsiony
Symphyotrichum ciliatum (Lindl.) Nesom
na stronie — występowanie