atlas-roslin.pl

Kochia laniflora (S.G. Gmel.) Borbás

mietelnik piaskowy
Kochia arenaria (P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.) Roth [🔉 ko·chi·a a·rē·n·ri·a] · Kochia arenaria Roth [🔉 ko·chi·a a·rē·n·ri·a]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Kochia laniflora (mietelnik piaskowy)
Kochia laniflora (mietelnik piaskowy)
Kochia laniflora (mietelnik piaskowy)
Kochia laniflora (mietelnik piaskowy)
Kochia laniflora (mietelnik piaskowy)
Kochia laniflora (mietelnik piaskowy)
Kochia laniflora (mietelnik piaskowy)
Kochia laniflora (mietelnik piaskowy)
Kochia laniflora (mietelnik piaskowy)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Kochia (mietelnik)kl 94
Roślina jednoroczna, (5)10-50(60)cm wysokości. Łodyga od spodu słabo rozgałęziająca się, boczne gałązki podobnej długości jak główna.

space

Ząbki okwiatu gęsto przylegająco owłosione, przeważnie z ciemnozieloną plamą, ze skrzydlastym wyrostkiem.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Kochia laniflora (mietelnik piaskowy)
Kochia laniflora (mietelnik piaskowy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Kochia laniflora (mietelnik piaskowy)
Luźne piaski, często w dolinach rzek, bory na piasku i temu podobne siedliska.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Kochia laniflora (S.G. Gmel.) BorbásKochia arenaria (P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.) Roth [🔉 ko·chi·a a·rē·n·ri·a] · Kochia arenaria Roth [🔉 ko·chi·a a·rē·n·ri·a](pl) mietelnik piaskowy
arēnrius, -a, -um (adj); arēnria (subs) (lat., adj.)
piaskowy, piaszczysty, przymiotnik do rzeczownika lat. (h)arena - piasek, piaski, teren piaszczysty, stąd arena - miejsce pokryte piaskiem; lat. arenaria (rzeczownik odprzymiotnikowy) - piaskownia; w nazwach roślin i grzybów odnosi się do bytowania na terenach/glebach piaszczystych
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 [71.2]
 • Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II [16.3II]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 [86.9]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1936 — Flora URSS. T.6 [85.6]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji