Polytrichum commune Hedw.

płonnik pospolity
na stronie — występowanie · znaleziska
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
copyright © by Jarosław Makowski
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
Polytrichum commune (płonnik pospolity)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.82 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów :

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.138.jmak - Polytrichum commune (płonnik pospolity)
jmak.138
leg. Jarosław Makowski #15