atlas-roslin.pl

Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. et DC.) Brid. ex Moug. et Nestl.

bezlist okrywowy
Buxbaumia viridis (bezlist okrywowy)
sporogon; 19.08.2008, Góry Bystrzyckie, Młoty; copyright © by Michał Smoczyk
Buxbaumia viridis (bezlist okrywowy)
sporogon

uwagi

Osobliwy mech u którego dominuje w sporofit (w przeciwieństwie do innych mchów z dominującym gametofitem).

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.65 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.