Calliergon megalophyllum Mikut.

mokradłosz wielkolistny
na stronie — występowanie