Palustriella decipiens (De Not.) Ochyra

źródliskowiec tujowaty
Cratoneuron decipiens (De Not.) Loeske

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.30 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw