atlas-roslin.pl

Orthotrichum urnigerum Myrin

szurpek słoikowaty
Orthotrichum Orthotrichum Orthotrichum OrthotrichumOrthotrichumszurpek miseczkowaty (Orthotrichum cupulatum)szurpek śliczny (Orthotrichum pulchellum)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.115 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
W okresie 2004 – 14 r. podlegał ochronie ścisłej.