atlas-roslin.pl

Orthotrichum lyellii Hook. et Taylor

szurpek porosły
Orthotrichum lyellii (szurpek porosły)
copyright © by Jarosław Makowski
Orthotrichum lyellii (szurpek porosły)
Orthotrichum lyellii (szurpek porosły)
Orthotrichum lyellii (szurpek porosły)
Orthotrichum lyellii (szurpek porosły)
Orthotrichum lyellii (szurpek porosły)
Orthotrichum lyellii (szurpek porosły)
XL

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.113 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
W okresie 2004 – 14 r. podlegał ochronie ścisłej.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.124.jmak - Orthotrichum lyellii (szurpek porosły)
124
leg. Jarosław Makowski #10