Orthotrichum lyellii Hook. et Taylor

szurpek porosły
na stronie — występowanie · znaleziska