atlas-roslin.pl

Pseudoscleropodium purum (Limpr) M. Fleisch. ex Broth.

brodawkowiec czysty, nibybrodawkowiec czysty · nibybrodawkowiec jasnozielony
Scleropodium purum (Hedw.) Limpr.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)
Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)
Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)
Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)
Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)
Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)
XL
Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)
XL
Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)
Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)
Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)
Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)
Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)
Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)
Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)

występowanie

Mszaki. [360]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.45 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku. Dopuszczony zbiór ręczny z zostawieniem nie mniej niż 75% każdego płata i zbieraniem nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw
Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów[7]:
space_elw

wybrane okazy · selected collections

#11
jmak.158
leg. Jarosław Makowski
#2
jmak.221106-1
leg. Jarosław Makowski
/wsch. Niemcy/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Ochyra R., Żarnowiec J., Bednarek-Ochyra H., 2003 — Census catalogue of polish mosses [360]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
  • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji