atlas-roslin.pl

Pseudoscleropodium purum (Limpr) M. Fleisch. ex Broth.

brodawkowiec czysty, nibybrodawkowiec czysty, nibybrodawkowiec jasnozielony
Scleropodium purum (Hedw.) Limpr.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)
26.02.2010, Dolina Soły w Kętach-Pogórze Śląskie; copyright © by Dariusz Tlałka
Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)
Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)
Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)
XL
Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)
Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)
Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)
XL
Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)
XL
Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.45 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku. Dopuszczony zbiór ręczny z zostawieniem nie mniej niż 75% każdego płata i zbieraniem nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.158.jmak - Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)
158
leg. Jarosław Makowski #11