Campylopus pyriformis (Schultz) Brid.

krzywoszczeć torfowa
na stronie — występowanie