Orthotrichum scanicum Brönvall

szurpek szwedzki
na stronie — występowanie