atlas-roslin.pl
mszaki [360]

Philonotis

bagniak

uwagi

W okresie 2004 – 14 r. ochronie ścisłej podlegały wszystkie gatunki z tego rodzaju za wyjątkiem bagniak zdrojowyD (Philonotis fontana), obecnie ochronie częściowej podlegają wszystkie gatunki z tego rodzaju i są one wyspecyfikowane.