atlas-roslin.pl

Orthotrichum gymnostomum Bruch ex Brid.

szurpek bezzębny
Orthotrichum Orthotrichum Orthotrichum OrthotrichumOrthotrichumszurpek powinowaty (Orthotrichum affine)szurpek tępolistny (Orthotrichum obtusifolium)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.111 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
W okresie 2004 – 14 r. podlegał ochronie ścisłej.