atlas-roslin.pl

Polytrichum strictum Menzies ex Brid.

płonnik cienki płonnik właściwy
Polytrichum Polytrichum Polytrichum PolytrichumPolytrichumpłonnik pospolity (Polytrichum commune)płonnik jałowcowaty (Polytrichum juniperinum)
cechy diagnostyczne w kluczu:Polytrichum (płonnik)kl 10053

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.81 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów :

space_elw