atlas-roslin.pl

Amblystegium radicale (P. Beauv.) Schimpl

krzywoszyj korzeniowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Mszaki.[360]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.51 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.

W okresie 2004-14 r. podlegał ochronie ścisłej.
W okresie 2004-14 r. podlegał ochronie ścisłej.