atlas-roslin.pl

Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwägr.

szurpek skalny
Orthotrichum Orthotrichum Orthotrichum OrthotrichumOrthotrichumszurpek blady (Orthotrichum pallens)szurpek porosły (Orthotrichum lyellii)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.114 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
W okresie 2004 – 14 r. podlegał ochronie ścisłej.