Ephemerum recurvifolium (Dicks.) Boulay

jętniczek odgiętolistny
na stronie — występowanie