atlas-roslin.pl

Ulota crispa (Hedw.) Brid.

nastroszek kędzierzawy

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.110 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. W okresie 2004-14 r. podlegał ochronie ścisłej.