Neckera complanata (Hedw.) Huebener

miechera spłaszczona
na stronie — występowanie · znaleziska