Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr.

skorpionowiec brunatnawy
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.77 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw