Neckera crispa Hedw.

miechera kędzierzawa
na stronie — występowanie · znaleziska