Campylopus fragilis (Brid.) Bruch et Schimp.

krzywoszczeć krucha
na stronie — występowanie