atlas-roslin.pl

Syntrichia papillosa (Wilson) Jur.

pędzliczek brodawkowaty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Syntrichia papillosa (pędzliczek brodawkowaty)
XL
Syntrichia papillosa (pędzliczek brodawkowaty)
XL
Syntrichia papillosa (pędzliczek brodawkowaty)
XL
Syntrichia papillosa (pędzliczek brodawkowaty)
Syntrichia papillosa (pędzliczek brodawkowaty)
Syntrichia papillosa (pędzliczek brodawkowaty)

występowanie

Mszaki. [360]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.75 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.

W okresie 2004-14 r. podlegał ochronie ścisłej.

wybrane okazy · selected collections

#11
jmak.214
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach. Niemcy/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Ochyra R., Żarnowiec J., Bednarek-Ochyra H., 2003 — Census catalogue of polish mosses [360]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji