atlas-roslin.pl

Syntrichia papillosa (Wilson) Jur.

pędzliczek brodawkowaty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Syntrichia papillosa (pędzliczek brodawkowaty)
poł.-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski XL
Syntrichia papillosa (pędzliczek brodawkowaty)
XL
Syntrichia papillosa (pędzliczek brodawkowaty)
Syntrichia papillosa (pędzliczek brodawkowaty)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.75 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
W okresie 2004 – 14 r. podlegał ochronie ścisłej.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.214.jmak - Syntrichia papillosa (pędzliczek brodawkowaty); poł.-zach. Niemcy
214
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach. Niemcy/ #11